Society, Politics, and Economy in Modern Turkey: Sociology of Turkey - Maintained by Tugrul Keskin
We are at a point in our work when we can no longer ignore empires and the imperial context in our studies. (p. 5)
― Edward W. Said, Culture and Imperialism

Saturday, September 17, 2016

Syrians in Turkey – The Economics of Integration


By Timur Kaymaz and Omar Kadkoy

TEPAV - September  2016

Abstract: 
Worldwide,  as  of  2016,   65   million   people   have   been    displaced   from   their   homes,    the  highest  level  ever  recorded.   Moreover,  Turkey  is  now  home   to the largest refugee population  in the world. As of August 2016,  the number of registered Syrian  refugees   (officially   referred   to    as    Syrians    under    Temporary     Protection    by    the    relevant     Turkish regulation, 2014/6883) is  recorded  as  2,724,937.   The  integration  of  Syrians  into   the  Turkish  economy  has  so  far   been through human interaction  rather   than   policy   design.   A    longterm, sustainable  framework  of integration for Syrian workers  and     entrepreneurs     is     still      missing   as   we   near   the   fifth    anniversary of the refugee influx.  However,  recently,  the  Turkish   government’s    policy    position     on  the  Syrian  population  has   gradually  begun  evolving  from   one  of  ‘hospitality’  to  one  of   ‘integration’.   In   this   piece   we    outline the current state of play  in terms of economic integration  and    list    potential    areas    of     intervention  for  local,  national   and   international   actors.

Friday, September 9, 2016

Muhafazakâr Genç Kuşağın Instagram Profilleri

Mahremiyet, Moda ve Ahlakilik İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Hafsa Nur Aslanoğlu

ILEMBLOG - EYLUL 2016

Hafsa Nur Aslanoğlu, Marmara Üniversitesi SBE Felsefe ve Din Bilimleri ABD Yüksek Lisans Öğrencisi İLEM Blog, İLEM bünyesinde  ve çevresinde gerçekleşen konferans, sempozyum ve benzeri ilmi faaliyetler ile kültürel  etkinliklerin bir deneme, değerlendirme veya araştırma yazısı olarak yayınlanacağı mecra olarak faaliyet göstermektedir.

Gelişen teknoloji ile sosyal medya ağları ha - yatın vazgeçilmez parçaları haline getirilmiştir.  Swarm’da nerede olduğunu bildiren birey, Twit - ter’da 140 harf ile düşüncesini, gününü, hissini  özetlemekte, Instagram’da an’ını fotoğraflaya - rak kitleler ile paylaşabilmekte, Snap’te çekilen  5 saniyelik videolar ile günlük olağan hallerini  yayınlayabilmektedir.  Kimi  bireyler  edebiyat,  düşünce, siyaset üzerinden profilini şekillendi - rirken kimi bireyler yaşam şekliyle sosyal med - ya ağlarında yer edinmektedir. Her bireyin bir  şekilde dâhil olduğu bu sosyal ağlara muhafa - zakârların yoğun ilgisi dikkat çekmektedir. Müs - lüman anneler tarafından sokakta elinde bir  şey yiyerek gezmemesi tembihlenen çocuklar,  her gün bir cafe’de bildirim yapan muhafazakâr  gençlere dönüşmüştür.

DEVAMINI OKUMAK ICIN......

CHP GEÇMİŞTE NASIL BAŞARDI, BUGÜN NEDEN BAŞARAMIYOR?

YUNUS EMRE

AL-JAZEERA - 9 EYLUL, 2016
 
CHP kurulalı tam 93 yıl oldu. Parti en son 1977 seçimlerinin galibiydi. Oysa 1960'larda bugün olduğu gibi %25'ler düzeyine sıkışan CHP 1977'de %42'ye ulaşmış, büyük bir dönüşüm gerçekleştirmiş ve altın yıllarını yaşamıştı. Peki CHP o başarıyı nasıl elde etti? Bugün neden yapamıyor? Bu döngüden nasıl çıkılır? CHP üzerine çalışmalarıyla tanınan siyaset bilimci Doç. Dr. Yunus Emre Al Jazeera için yazdı.  9 Eylül 2016, CHP'nin 93. kuruluş yıldönümü. Cumhuriyeti kuran, çok partili demokrasiye geçişi gerçekleştiren, Türkiye'de geniş kitleleri solla tanıştıran CHP 93 yaşında. Bu 93 yıl bir yandan devrimin, yeni insanın, yeni toplumun ve geleceğe dair umutların tarihiyken bir yandan da baskının, sömürünün, toplumsal kutuplaşmanın tarihi. Aslında CHP'nin tarihi, Türkiye'nin tarihi. Bu nedenle bugün için de önemli.  CHP tarihi üzerine tartışmalarda genellikle partinin kuruluş dönemi ya da onu izleyen tek partili evre gündeme getirilir. Oysa çok partili dönemde CHP'nin tarihi büyük bir değişimin tarihidir ve modern Türkiye'nin oluşumunda en az tek parti dönemi kadar önemlidir. Devleti kuran ve İnönü'nün deyimiyle “milletin ve devletin müşterek bir müessesi” olan bir partiden merkez sol bir partiye doğru büyük bir dönüşüm yaşamıştır CHP.  Bu dönüşümün en kritik evresi de 1960-1980 döneminde iki darbe arasında yaşanan değişimdir. Devleti kuran CHP nasıl birkaç on yılda düzen değiştirme iddiasında bir partiye dönüştü? 1960 - 1970'lerde CHP’de neler yaşandı da böyle bir değişim mümkün oldu?  Bu sorulara verilen yanıtlar aslında bir yandan günümüze de ışık tutuyor. 1960'larda bugün olduğu gibi %25'ler düzeyine sıkışan CHP'nin 1977'de %42'ye ulaşması ister istemez "bu başarı günümüzde neden tekrarlanamıyor" sorusunu bugüne taşıyor.

DEVAMINI OKUMAK ICIN.....

Monday, August 29, 2016

Gagauz Halk Türküleri - İon Borisoviç Bass Hatirasina

Gagauz song "Gencecik Kızlar" at International Turkic Peoples' Congress 2010

Turkish-Gagauz Folk Song - Oğlan 

Ion Bass (1933-2005) Vani Bass Lelu

Mari Kız - Gagauz 

Melodie găgăuză / Gagauz tune 

Anna MİTİOGLO - "Turnelär" (gagauz halk türküsü) 

Stepan KURUDİMOV - "Oglan" (gagauz halk türküsü)

Wednesday, August 3, 2016

Leading Turkish historian Halil İnalcık dies at age 100

DAILY SABAH ISTANBUL July 25, 2016

Historian and writer Professor Halil İnalcık passed away at the age of 100 on Monday in Ankara where he had been receiving medical treatment. İnalcık died of multiple organ failure and will be buried in the family grave on July 28.  Dubbed later in life "the professor of professors," İnalcık was born in Istanbul on Sept. 7, 1916. His father Seyit Osman Nuri Bey and his mother Ayşe Bahriye Hanım were Crimean migrants. İnalcık once told some biographers that he was of Crimean Tatar origin, but his ancestors were Kipchak Turks, who resided in Crimea, too, for centuries. He went to Ankara Gazi Elementary School before enrolling in teaching school in Sivas. After studying in Sivas for a few years, İnalcık was transferred to the teaching school in Ankara from where he graduated. He finished Necati Bey Teaching School, which was one of the best high schools in Turkey back then, received his bachelor's degree from Ankara University's Faculty of Languages, History and Geography (DTCF) and completed his master's studies in 1940. He attended lectures of such prolific professors at the faculty as M. Göker, B. S. Baykal and F. Köprülü. İnalcık graduated from the faculty in 1940.  In the same year, İnalcık prepared a special seminar on Timur I of the Timurid Dynasty, which attracted the attention of Fuat Köprülü. Thus, İnalcık was appointed as a scientific assistant for the Modern Era Branch of the history department.

READ MORE.....

Monday, June 27, 2016

Belgesel: Milli Türk Talebe Birliği (MTTB): Büyük Doğu'nun Atlıları - Mayis 2016

Milli Türk Talebe Birliği: MTTB
Metin yazarlığını gazeteci-yazar Fehmi Çalmuk’un yaptığı Milli Türk Tabele Birliği’nin 100 yıllık geçmişini anlatan "Büyük Doğu’nun Atlıları" belgeseli:

Büyük Doğu'nun Atlıları 1.Bölüm

Büyük Doğu'nun Atlıları 2.Bölüm

Büyük Doğu'nun Atlıları 3.Bölüm

Büyük Doğu'nun Atlıları 4.Bölüm

Büyük Doğu'nun Atlıları 5.Bölüm

Tuesday, June 21, 2016

A New Book: Is the Turk a White Man? Race and Modernity in the Making of Turkish Identity

A New Book: Is the Turk a White Man? Race and Modernity in the Making of Turkish Identity

Murat Ergin, Koç University

Brill 2017

 
Murat Ergin, Ph.D. (2005), University of Minnesota, is Associate Professor of Sociology at Koç University. His research interests include nationalism, race, ethnicity, cultural boundaries, and death.

Table of contents

CHAPTER 1: WHY THIS BOOK SHOULD NOT HAVE BEEN WRITTEN
Race and the Turkish Case
Why Care About the Turkish Case?
The West = Theory; The Rest = “Mere” Case
Cases and National Boundaries
CHAPTER 2: THE REPUBLICAN CONVERSION NARRATIVE
Rewriting History
CHAPTER 3: ENCOUNTERS WITH THE “WEST”
Becoming White
The Ghosts of the Past: Ottoman Modernization and Encounters with the West
The Ottoman Interest in Race
Ziya Gökalp: The Official Ideologue of the Republic?
The Formation of the “Terrible Turk”: Western Perceptions
The Problem of Periodization
CHAPTER 4: RACE IN EARLY REPUBLICAN TURKEY
Racial Vocabularies
Mermaids, Fish, Humans: The Taxonomic Discourse
Biometric Mobilization to Protect and Improve the Race
Anthropometric Mobilization to “Discover” the Turkish Race
CHAPTER 5: CLOSE ENCOUNTERS AND RACIAL DISCOURSES
Intellectual Exchange and Historical Contingency
The University Reform and Émigré Scholars
Conflicting Loyalties: Expertise in the Service of Local and Universal Agendas
Afet İnan and Eugène Pittard: Personal Interaction in Search of Anthropometric Essences
CHAPTER 6: RACE IN CONTEMPORARY TURKEY
Race, and Ethnicity, and Nation
Race in Contemporary Turkey
CHAPTER 7: CONCLUSION

Friday, May 20, 2016

International Conference: American Foreign Policy and the Middle East - Maltepe University, Istanbul, Turkey May 24-25, 2016

Maltepe University
http://maltepe.edu.tr/en
Istanbul, Turkey
May 24 and 25, 2016

Marmara Eğitim Köyü, Maltepe/Istanbul – TURKEY (0216) 626 1050
http://www.marmaotel.com/

IMPORTANT
RSVP IS REQUIRED;
FOR RSVP, PLEASE SEND YOUR FULL NAME AND INSTITUTIONAL AFFILIATION to: tugrulkeskin(at)maltepe.edu.tr or tugrulk(at)vt.edu
You will receive an email confirmation. If you do not, you haven’t been accepted to attend the conference.
For more information:0533-607-8465 


Tuesday, May 10, 2016

International Conference: American Foreign Policy and the Middle East - Maltepe University, Istanbul, Turkey May 24-25, 2016

INTERNATIONAL CONFERENCE
American Foreign Policy and the Middle East

Organized by Graduate School of Social Sciences at
Maltepe University

Maltepe University
http://maltepe.edu.tr/en
Istanbul, Turkey
May 24 and 25, 2016

Marmara Eğitim Köyü, Maltepe/Istanbul – TURKEY (0216) 626 1050

http://www.marmaotel.com/

IMPORTANT - RSVP IS REQUIRED:
FOR RSVP, PLEASE SEND YOUR FULL NAME AND INSTITUTIONAL AFFILIATION to:
tugrulkeskin(at)maltepe.edu.tr or tugrulk(at)vt.edu
You will receive an email confirmation. If you do not, you haven’t been accepted to attend the conference.

For more information:0533-607-8465 

Objectives and Description: The conference aims to investigate and examine the emergence, development and transformation of American Foreign Policy towards the Middle East from the 1940s to the present time. United States imperial interests in the region date back to 19th century missionary movements; however, the US began to play a major role in the region right after WWII, with the Cold War Era. In the meantime, the establishment of NATO, declaration of Israeli Independence in 1948 and the creation of the Palestinian-Israeli conflict created chaotic political dilemmas for the US as well as for regional alliances. In addition, the reliance of the American economy on oil, and its support for Israel transformed US foreign policy into a ‘dependent’ Foreign policy. This is shown in the way that interest groups have played a major role in their ability to shape US Foreign Policy in the region. In this conference, we examine the emergence, development and transformation of American Foreign Policy Toward the Middle East since the 1940s and in doing so, we will examine Iranian, Turkish, Israeli and Arab perspectives.


THE CONFERENCE PROCEEDINGS WILL BE PUBLISHED IN AN EDITED VOLUME

ADVISORY BOARD
Dr. Barış Doster, Marmara University, Turkey

Dr. Bassam Haddad, George Mason University, USA
Dr. Behlul Ozkan, Marmara University, Turkey
Dr. Can Ulusoy, Maltepe University, Turkey
Dr. Geoffrey Gresh, National Defense University, USA
Dr. Kemal Silay, Ottoman and Modern Turkish Studies Chair, Indiana University, USA
Dr. Imad Mansour, Qatar University, Qatar
Dr. Jamsheed Choksy, Indiana University, USA
Dr. Mohammedmoin Sadeq, Qatar University, Qatar

Dr. Sean Foley, Middle Tennessee State University, USA
Dr. Süleyman Seyfi Öğün, Maltepe University, Turkey
Dr. Tuğrul Keskin, Maltepe University, Turkey


CONFERENCE PROGRAM

MONDAY May 23, 2016
Welcome Reception -

TUESDAY May 24, 2016

9:00 - 9:30 Opening Ceremony

9:00 - 9:15 Welcome Speech by President Sahin KARASAR,
Maltepe University

9:15 - 9:45 TBA

10:00 - 12:00
Panel-1: EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF AMERICAN FOREIGN POLICY TOWARDS THE MIDDLE EAST
Moderator: Dr. Geoffrey Gresh,
National Defense University, USA.


1) How Big Tobacco Used Islam and Modernity to Conquer Saudi Arabia - Sean Foley,
Middle Tennessee State University USA.
2) From ‘Heathen Turks’ to ‘Cruel Turks’: Changing American Perception and Foreign Policy towards the Middle East in the Nineteenth Century - Cengiz Sisman,
University of Houston-CL, USA - Ozlem Madi, Bahcesehir University, Turkey.
3) Bristol: An American Naval Officer and Diplomat – Hakan Özoğlu, Professor of History - Director, Middle Eastern Studies,
University of Central Florida, USA.
4) American-Qatari Partnership in the Post-Gulf Area: A Mutually Beneficial Relationship - Fatma Aslı Kelkitli, Assistant Professor,
Istanbul Arel University, Department of Political Science and Public Administration.


12:00-13:00 Lunch

13:00-15:00
Panel-2: AMERICAN FOREIGN POLICY TOWARDS THE MIDDLE EAST IN THE COLD WAR ERA AND THE POST-COLD WAR ERA
Moderator: Dr. Sean Foley,
Middle Tennessee State University, USA.

1) “American Atomic Policy and Hashemite Iraq, 1954-1958” - Elizabeth Bishop, Associate Professor,
Texas State University, USA.
2) US Foreign Policy Towards Turkey in the Post-War Era - Gökser Gökçay, Independent Researcher, Izmir, Turkey.

3) United States and Legacy of the Cold War politics to the contemporary Middle East - İlksoy Aslım, Near East University, Turkish Republic of Northern Cyprus.
4) Balance of Power Breakdown and Strategic Inertia: The US in the Eastern Mediterranean and Middle East Conundrum, Kostas Ifantis, Kadir Has University & Panteion University, Athens.


15:00-15:30 Coffee Break

15:30-17:30
Panel-3: AMERICAN FOREIGN POLICY TOWARDS GCC
Moderator: Dr. Ahmet Uysal,
Marmara University, Turkey.

1) Safeguarding Saudi Arabia: The U.S. Military and Base Politics - Geoffrey F. Gresh, Director of the South and Central Asia Program at the College of International Security Affairs,
National Defense University, USA.
2) American Foreign Policy Towards GCC – Michael McCall,
Leiden University, Netherlands.
3) The US Foreign Policy Towards the Arab States - Hebah Bukhari ,
San Diego State University, USA.
4) American Foreign Policy Toward Turkey between 1946 and 1960 - Cüneyt Akalın,
Marmara University and Istanbul Arel University,Turkey.
5) ‘Is our program lessening the gap?’: Lessons on democracy in the Cold-War Middle East - Louis Mazzari,
Bogazici University, Turkey.


19:00 – 20:00 DINNER


WEDNESDAY, May 25, 2016

10:00-12:00
Panel-4: AMERICAN FOREIGN POLICY TOWARDS TURKEY AND IRAN
Moderator: Dr. Hasan Ali Karasar, Atilim University, Turkey.

1) Turkish and US Attitudes Towards Foreign Policy/American Foreign Policy Towards Turkey - Mark Meirowitz,
SUNY Maritime College, USA.
2) Turkish Tug-of-War: How Geography and Ideas Shaped U.S. Foreign Policy Towards Turkey, Nickolas A. Spencer, International Studies at
Texas State University, USA.
3) A Systemic Approach to United States’ Security Relationship with Iran and Turkey: Implications for Cold War and Post-Cold War Order - Suleyman Elik,
Istanbul Medeniyet University/Faculty of Political Science/International Relations.
4) The Political interest of the US towards the Middle East: trends and factors of the US-Iran-Turkish relations - Sadikov Mirkomil,
Kadir Has University, Turkey.


12:00-13:00 Lunch

13:00-15:30
Panel-5: AMERICAN FOREIGN POLICY TOWARDS ARAB STATES
Moderator: Dr. Imad Mansour,
Qatar University, Qatar or Dr. Behlul Ozkan, Marmara University, Turkey.

1) The United States and Political Islam.  Dealing with the Muslim Brotherhood in the Arab Revolutions - Mohamed-Ali Adraoui,
European University Institute, Italy.
2) Promoting or Resisting Change?  The United States and Arab Spring States in Transitions - Ahmed Ali Salem Associate Professor, Institute for Islamic World Studies,
Zayed University, UAE.
3) Arab Occidentalism: Images of America in the Middle East - Eid Mohamed,
Doha Institute, Qatar.
4) Assessing the Obama Administration’s Middle East Policy - Ahmed El Hamzaoui – Morocco.Sunday, April 24, 2016

2015 Yılı İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu

Emek Çalışmaları Topluluğu

2015 yılında basına yansıyan 1.116 işçi sınıfı eylemi tespit edilmiştir. Bir başka deyişle 2015 yılında günde ortalama 3,1 basına yansıyan işçi sınıfı eylemi gerçekleşmiştir. Bunlardan 31’i dayanışma eylemi, 95’i ise genel ey- lem niteliğindedir. Kalan 990 eylemin bazıları aynı işyerinde aynı sorun ya da talepler et- rafında gerçekleştirilmiştir. Bu türden eylemleri birleştirdiğimiz takdirde 628 adet “işyeri temelli eylem” olarak adlandırdığımız kimi birkaç saat, ki- miyse aylar süren eylemler ile karşılaşmaktayız. Bu rapor asıl olarak 628 işyeri temelli eylem üzerinedir. En çok işyeri temelli eylemin gerçekleştiği ay, 127 eylemle Ocak ayıdır. Metal Fırtına’nın zirve yaptığı Mayıs ayı 117 sayısıyla ikinci sırada gelir. Eylemlerin sayısı, seçimlerin ve yükselen çatışmanın ülke gündemine damgasını vurduğu yılın ikinci yarısında keskin bir şekilde düşmüş ve Temmuz sonrasında 50 bandının altında seyretmiştir. 628 işyeri temelli eylemin...

RAPORU INDIRMEK ICIN.......

Wednesday, March 30, 2016

Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi Paneli Ozeti

Erkan Çav

Maltepe Üniversitesi'nde, bugün, 30 Mart 2016'da gerçekleştirilen "Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi" başlıklı program, dinleyenlerin zihinlerinde katman katman yeni bakışlar açarak oldukça verimli geçti. Prof. Dr. Bedri Gencer'in İslamcılık düşüncesini tarihsel ve kavramsal boyutlarda "Asr-ı Saadet dönemi", "Son-emperyal dönemi", "Cumhuriyet ilk dönemi", "İki dünya savaşı arası dönem", "Soğuk Savaş dönemi" ve "Post-İslamcılık dönemi" olarak tasniflediği dönemlendirme üzerinden söylem ve eylem açıklığına işaret eden İdeoloji'ye bağlı "Namaz kılmayan İslamcı/Muhafazakar" ile Geleneksel yaklaşımın amel ve yaşama birliğine vurgu yapan "Hikmet" üzerinden somutlaşan "Söylem ve eylem birliği", "Söylediğini yaşama, yaşadığını söyleme", "Konuştuğu gibi olma, olduğu gibi konuşma" perspektiflerini içeren kuşatıcı teorik eleştirel bilgilendirmesi; Yrd. Doç. Dr. Merve Kavakçı'nın 2004-2015 yılları arasındaki Washington'daki Üniversite deneyimi esnasında ABD devlet yöneticileri ile yaptığı çalışmalardan kazandığı bilgilerin, ailesinin Milli Nizam Partisi'ne değin uzanan kişisel birikimi ve kendisinin Refah Partisi ve Fazilet Partisi süreci ile birleşen bilgi havuzunu bizatihi "siyasetle iştigal ederek" genişleten "İslamcılık", İslamcı Siyaset", "İslamcı Siyasetçi" gibi kavramların geçmiş ve güncel değerlendirmelerine yaşanmış örnekler üzerinden nihayetinde "Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi" kavramı yerine "Türkiye'de Müslüman Düşüncesi" kavramlaştırması önerisine uzanması; Prof. Dr. Ergun Yıldırım'ın İslam dünyasını kuşatan örnekler üzerinden geliştirdiği farklı yönelimlerde açılımlara varmaya imkan veren İslam dünyası ölçeğindeki karşılaştırmalı ve eleştirel bakışı; Doç. Dr. Alev Erkilet'in İslamcılık düşüncesine ilişkin kavramların içeriksel dönüşümleri eksenindeki genişletici bakışını tamamladığı "İslami Hareketler Ailesi" kavramlaştırması ve bu kavramlaştırmanın biri 1960'lara, diğeri 1980'lerde olmak üzere iki hareket örneklemi üzerinden yaptığı karşılaştırmalı değerlendirmesi ve Prof. Dr. Sami Şener'in başlangıçtan itibaren "İslamcılık" kavramının İslam toprakları dışından dayatıldığı, yani Edward Said'in vurgulaması ile "Oryantalist bir Proje" olarak Batı'nın projesi ve politikası olduğu, bu toprakların, Müslüman topraklarının "yerli", yani İslami bir kavramlaştırma olmadığı düşüncesi ile başlayan ve her bir konuşmacının konuşmasını birbiri ile bağlayan öz ve eklemlendirci ara konuşmaları ile devam eden değerli moderatörlüğü ile, iki tur halinde 3 saate yaklaşan, derinlik ve içerik açısından İslamcılık düşüncesinin kökenlerine inen, zenginleştirici, ufuk açıcı ve yeni sorularla ve sorgularla geleceğe ilişkin çalışmalar için değerli çiçeklenmeler veren bir düşünce paylaşımı sağladı. Programa katılım öğretim üyeleri düzeyinde yüksek nitelikteydi. Öğrencilerimizden de konuya ilgi duyanların katılımı dikkat çekiyordu. Programı planlayan ve organize eden Maltepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve AB (İngilizce) Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tugrul Keskin e; programa olanak sağlayan Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne, bu günlerin "yozlaşmaya" ve "yozlaştırılmaya" müsait böylesine önemli bir konusunu "tefekkür etme" düzeyinde ele alan bu programa verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum.

Sunday, March 27, 2016

Call for Papers: American Foreign Policy and the Middle East - Maltepe University, Istanbul, Turkey May 24-25, 2016


Call for Papers:

American Foreign Policy and the Middle East

Organized by Social Science Institute (Graduate School) Maltepe University

Maltepe University
Istanbul, Turkey
May 24 and 25, 2016

Marmara Eğitim Köyü, Maltepe/Istanbul – TURKEY (0216) 626 1050

The Program Fee is $425 includes conference participation, accommodations (4 days hotel: includes food (breakfast, lunch and dinner), local and airport transportation and reception dinner. If you would like to stay 2 days (instead of 4 days) the cost is $260.

Social Science Institute (Graduate School) Maltepe University invites interested scholars and advanced graduate students to submit proposals for the conference below. The event will take place at Maltepe University, Istanbul, May 24 and 25, 2016. Please submit a 200-word paper proposal along with your short bio to:  tugrulk@vt.edu or tugrulkeskin@maltepe.edu.tr by April 3, 2016.

Objectives and Description:
The conference aims to investigate and examine the emergence, development and transformation of American Foreign Policy towards the Middle East from the 1940s to the present time. United States imperial interests in the region date back to 19th century missionary movements; however, the US began to play a major role in the region right after WWII, with the Cold War Era. In the meantime, the establishment of NATO, declaration of Israeli Independence in 1948 and the creation of the Palestinian-Israeli conflict created chaotic political dilemmas for the US as well as for regional alliances. In addition, the reliance of the American economy on oil, and its support for Israel transformed US foreign policy into a ‘dependent’ Foreign policy. This is shown in the way that interest groups have played a major role in their ability to shape US Foreign Policy in the region. In this conference, we examine the emergence, development and transformation of American Foreign Policy Toward the Middle East since the 1940s and in doing so, we will examine Iranian, Turkish, Israeli and Arab perspectives. We would therefore like to see the following themes in the papers:

Emergence and Development of American Foreign Policy Towards the Middle East
American Foreign Policy Towards the Middle East in the Cold War and the Post-Cold War Eras
American Foreign Policy Towards Iran
American Foreign Policy Towards Turkey
American Foreign Policy Towards Israel
American Foreign Policy Towards the Arab States

THE CONFERENCE PROCEEDINGS WILL BE PUBLISHED IN AN EDITED VOLUME

ADVISORY BOARD
Dr. Barış Doster, Marmara University, Turkey
Dr. Bassam Haddad, George Mason University, USA
Dr. Behlul Ozkan, Marmara University, Turkey
Dr. Can Ulusoy, Maltepe University, Turkey
Dr. Geoffrey Gresh, National Defense University, USA
Dr. Kemal Silay, Ottoman and Modern Turkish Studies Chair, Indiana University, USA
Dr. Imad Mansour, Qatar University, Qatar
Dr. Jamsheed Choksy, Indiana University, USA
Dr. Mohammedmoin Sadeq, Qatar University, Qatar
Dr. Neslişah Leman Başaran, Maltepe University, Turkey
Dr. Sean Folley, Middle Tennessee State University, USA
Dr. Süleyman Seyfi Öğün, Maltepe University, Turkey
Dr. Tuğrul Keskin, Maltepe University, Turkey

Conference Program

MONDAY May 23, 2016
Welcome Reception -

TUESDAY May 24, 2016

9:00 - 9:30 Opening Ceremony

9:00 - 9:15 Welcome Speech by President Sahin KARASAR, Maltepe University

9:15 - 9:30 Opening Remarks by TBA

10:00 - 11:30 Panels

1. Panel: EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF AMERICAN FOREIGN POLICY TOWARDS THE MIDDLE EAST

11:30-13:00 Lunch

13:00-14:30
2. Panel: AMERICAN FOREIGN POLICY TOWARDS THE MIDDLE EAST IN THE COLD WAR ERA AND THE POST-COLD WAR ERA

14:30-15:00 Coffee Break

15:00-16:30
3. Panel: AMERICAN FOREIGN POLICY TOWARDS IRAN

18:00 – 20:00 DINNER
Closing Remarks by Dr. Jamsheed Choksy, Indiana University, USA

WEDNESDAY, May 25, 2016

10:00-11:30

4. Panel: AMERICAN FOREIGN POLICY TOWARDS TURKEY

11:30-13:00 Lunch

13:00-14:30
5. Panel: AMERICAN FOREIGN POLICY TOWARDS ISRAEL

14:30-15:00 Coffee Break

15:00-14:30     
6. Panel: AMERICAN FOREIGN POLICY TOWARDS ARAB STATES

Friday, March 25, 2016

Maltepe Üniversitesi EDWARD SAİD Seminerleri: Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi - 30 mart 2016 Çarşamba

EDWARD SAİD Seminerleri

TÜRKYE'DE
SLAMCILIK DÜÜNCES
  
1. Alev Erkilet, stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2.Ergün Yıldırım, Marmara Üniversitesi
3.Bedri Gencer, Yıldız Teknik Üniversitesi
4. Merve Kavakçı, PAMER, Üsküdar Üniversitesi
Oturum Ba
kanı: Prof.Dr.Sami ENER SYASET ARATIRMALARI BRMBAKANI, Medeniyet Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi   
30 mart 2016 Çarşamba 
13:00 - 15:00 
Yabancı Dİller Yüksekokulu Mustafa Necatİ Konferans Salonu

Monday, March 14, 2016

A New Book: The Burden of Silence: Sabbatai Sevi and the Evolution of the Ottoman-Turkish Donmes Cengiz Sisman

OXFORD SCHOLARSHIP - 2015

This book presents a social and religious history of the Sabbatean movement from its birth in the Ottoman Empire in the seventeenth century to the Republic of Turkey in the first half of the twentieth century. Initiated by a Jewish “messiah,” Sabbatai Sevi (1626–1676), the movement became an influential historical event, in terms of its rapid dissemination and widespread impact, combining Jewish, Islamic, and Christian religious and social elements in the early modern Eurasian world. When Ottoman authorities forced Sevi to convert to Islam in 1666, his followers formed a messianic crypto Judeo-Islamic sect, Dönme, lived mainly in Salonica, Izmir, and Istanbul, and which has survived to the present. During this long process of self-preservation, the book argues, the Dönmes internalized the Kabbalistic philosophy of a “burden of silence” to conceal their practices from their often hostile surroundings. They came to believe that they must keep their identities secret on pain of “spiritual” and material punishments, which shaped their responses to internal and external challenges over centuries. This “burden of silence” became the core aspect for the Dönme Kabbala. In the nineteenth and twentieth centuries, well-educated and well-organized community members played important roles in modernizing and secularizing Ottoman Empire and Turkish Republic. By using Ottoman, Turkish, Jewish, and European written and oral sources, the book narrates and analyzes the Dönme history against broader topics such as messianism, conversion, crypto- and hybrid identities, modernism, and memory.

READ MORE.....

Tuesday, March 1, 2016

Relocation of IPSA Congress

From: Talip Kucukcan <talipkucukcan@gmail.com>
Date: Sunday, February 28, 2016 at 11:24 AM
To: Sociology of Islam <SOCIOLOGY_OF_ISLAM@listserv.vt.edu>
Cc: Sociology and Global Studies <tugrulk@vt.edu>
Subject: Relocation of IPSA Congress

Dear Friends,

IPSA decided to relocate 2016 Istanbul Congress reportedly on security grounds. I urge you to send and share the following letter with IPSA Chair  in order not to surrender threats to academic community. We need to stand together against violence and terrorism.

(info@ipsa.org)

(Istanbul2016@ipsa.org)

Best

Talip Kucukcan

INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION (IPSA)
1590, av. Docteur-Penfield, bureau 331
Montreal, QC H3G 1C5
Canada

27 February 2016

Dear President Professor Aiji Tanaka,

We have been informed that the 24th World Congress of the International Association of Political Scientists scheduled to take place in Istanbul between 23-28 July 2016 has been cancelled.

As a social scientist and a new politician, I would like to stress that I am saddened and diasppointed by this sudden devcision. As you would agrree, Istanbul is one of the most suitable venues for such a meeting not only since it bridges East and the West but also offers an insight into different civilizations. Moreover, cosmopolitan nature and spirit of this great city would capture the imagination of political scientists in a dynamic country such as Turkey where there is a lively and  dynamic political life.

It has been reported in the media that the Congress was cancelled for security reasons. In fact, Istanbul is one of the safest cities in the world if you compare it with other cities of similar size. Therefore I urge you re-consider your decision and let political scientists to meet and enjoy charms of Istanbul. Such a decision will be also a strong message to those who are prone to use violence that the world political scientists do not have any fear and they firmly stand by values and principles of democracy. I believe that showing such a solidarity against terror and violence is both an academic and moral responsibility that we sholder together.

I look forward to hearing from you to disscuss the issue and to explore how we can facilitate the Congress to be held in Istanbul.

Yours sincerely,

Prof. Dr. Talip Kucukcan

--
Talip Kucukcan (PhD)
Department of Sociology
Marmara University
Istanbul
Turkey

Saturday, February 27, 2016

Associate Professor in Modern Turkey: History, Language, Culture - University of Oslo


A permanent (tenure) position of Associate Professor in Modern Turkey: History, Language, Culture is available at the Department of Culture Studies and Oriental Languages, University of Oslo.
The holder of the position is expected to initiate and lead research related to historical, social and cultural developments in Turkey in the period after the middle of the 19th century, to supervise PhD and MA candidates, to participate in teaching, exam setting and evaluation at all levels, and to carry out administrative duties in accordance with the needs of the Department. The successful candidate will play a central role in further development of high-quality research and teaching in Middle East Studies at the Department in collaboration with colleagues, and is expected to take active part in the activities at the Department’s Centre for Islamic and Middle East Studies Center.
Requirements
•PhD or equivalent academic qualifications with a specialization in the study of Turkey or The Ottoman Empire after the middle of the 19th century
•The ability to use oral and written Turkish language sources in research and in courses taught at all levels
•Pedagogical skills and a willingness to take active part in academic leadership and administration, see How to document your pedagogical skills
•Personal suitability and motivation for the position
The following qualifications will be taken into account in the assessment of the applicants:
•Academic qualifications and academic production with a focus primarily on the study of historical, social and cultural developments in Turkey in the period after the middle of the 19th century; with an emphasis on works published within the last 5 years. Originality and innovative thinking are preferred to quantity
• Ability to contribute to the teaching of courses in Turkish language on all levels
• International peer-reviewed publications 
• Potential to contribute to the long-term development of the academic and research environment at the department
• Positive results in external fund raising
• Pedagogical qualifications and ability to inspire students
• Interest, ability and/or experience in management and administration
• Collaborative skills and willingness to initiate joint projects
• Experience with collaboration across established academic disciplines, and ability to build international networks
• Communication and public outreach skills
• Candidates with a high-level of proficiency in another Turkic language or one of the other main languages of the Middle East may be given priority
In the assessment of the qualified candidates all criteria listed above will be explicitly addressed and assessed. The quality of published academic work, development potential and breadth of intellectual/academic interest will be prioritized in this order.
Full announcement: http://uio.easycruit.com/vacancy/1513033/62042?iso=no