Society, Politics, and Economy in Modern Turkey: Sociology of Turkey - Maintained by Tugrul Keskin
We are at a point in our work when we can no longer ignore empires and the imperial context in our studies. (p. 5)
― Edward W. Said, Culture and Imperialism

Thursday, April 12, 2018

Yeni Kitap: Atsız: Türkçülüğün Mistik Önderi - Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun   
PANAMA YAYINCILIK
http://www.kitapyurdu.com/kitap/atsiz-amp-turkculugun-mistik-onderi/458022.html&filter_name=atsiz
Türk milliyetçiliği fikir sisteminin 1930’dan sonraki önderi Atsız’dır. Atsız Mecmua’yı çıkardığı 1931 yılından bugüne kadar bütün Türkçü nesiller onun yazılarından ve kitaplarından etkilenmişlerdir. Atsız, siyasetle fiilî olarak ilgilenmemiştir. Ancak siyaset hayatında Türk milliyetçiliğini temsil edenler ve seslendirenler de onun fikir ve sanat dünyasının süzgecinden geçmişlerdir. Atsız’ı bu kadar etkili kılan nedir? Bunun birinci sebebi, hiç şüphesiz onun dik duruşudur. Cumhuriyet döneminde Atsız ölçüsünde dik duruşlu, onun kadar eğilip bükülme bilmeyen bir başka insan gösterilemez. Düşündüklerini onun kadar açık söyleyen bir fikir adamı da bulunamaz. Buradaki “açık”, hem “anlaşılır” anlamında, hem “korkusuzca” anlamındadır. Böyle olduğu için de Türkçülük onun kaleminde sarsılmaz bir inanç olarak kendini göstermiştir. Atsız, inanmış ve inandırmıştır. Atsız etkisinin ikinci bir sebebi, şiirleri ve romanlarıdır. Sanat eserleri, onun Türkçülük inancının ruhları saran ve sarsan vasıtalarıdır. Atsız’ı okuyan insan sarsılır; çünkü onun üslubunda insanı ruhundan yakalayan bir sertlik ve mertlik vardır. Atsız, mert adamdır; yazılarına da mertliği yansıtan adamdır. Özellikle mert mizaçlı insanlar, işte bu üsluptan etkilenirler. Namertler ve korkaklar elbette Atsız’dan hoşlanmazlar. Tarihin derinliklerinden bulup çıkardığı Kür Şad, saf, yiğit ve fedakâr Türk’ün timsalidir. Bozkurtlar’ı okuyan genç insanlar hep Kür Şad olmak istemişlerdir. Fakat bu kitapta sadece tarihin kahramanlarını bulmayacaksınız; Atsız’ın olağanüstü öngörülerini de bulacaksınız. Daha 1960’larda bölücülüğe ve Nurculuğa karşı uyarılarını göreceksiniz. Elinizdeki kitap, lise yıllarından beri Atsız’la yoğrulan, hayat çizgisini Atsız’ın fikirleriyle belirleyen bir bilim adamının kaleminden çıkmıştır. Atsız’la ilgili her şeyi bu kitapta bulacaksınız. Hayatının ayrıntılarını, bilim adamlığını, sanat adamlığını, fikirlerini, kavgalarını ve üslubunu. Bütün eserlerinin geniş tanıtım ve tahlillerini. Bu kitapla Atsız’ı daha yakından tanıyacaksınız.

Sunday, February 11, 2018

Atsız ve Türkçülüğün Yarım Asrı: Süreli Yayınlarda Türk Milliyetçiliğinin Seyri

Atsız ve Türkçülüğün Yarım Asrı: Süreli Yayınlarda Türk Milliyetçiliğinin Seyri

Ozan Karabulak

Otuken Yayinlari
Aralık 2017
https://www.otuken.com.tr/ozan-karabulak-atsiz-ve-turkculugun-yarim-asri

Büyük Atsız, ömrünün çoğunu hasrettiği Türkçülük ülküsü yolunda, bilhassa çıkardığı süreli yayınlarla sesini memleket çapında duyulur hâle getirmiş, 1931-1975 yılları arasındaki yaklaşık yarım asrı, fâsılalarla da olsa Atsız Mecmua, Orhun, Orkun, Ötüken gibi Türkçülük tarihinin ses getiren, Cumhuriyet Türkiyesi’nin mühim safhalarına tanıklık edip hâdiselerine dâhil olmuş bir neşriyat faaliyetiyle doldurmuştur. Gölgesi, kendisinden sonra, onun takipçisi olduğu iddiasıyla neşredilen dergiler bir tarafa, günümüzün milliyetçi mevkûtelerinin de üzerine düşen bu girişim, Atsız’ın temsil ettiği Türkçülüğün temel meselelere bakış açısını ortaya koyan bir veritabanı hâlinde önümüzde durmaktadır. Ozan Karabulak, bütüncül bir bakış açısını esas alarak inşa ettiği oylumlu çalışmasıyla, Atsız’ın, sahibi, yayın müdürü, başyazarı olarak öncülük ettiği bu uzun ve sivil Türkçülük yolunun, 273 sayıyı bulan külliyâtı içinde, Atatürk, Rıza Nur, komünizm, din, milliyetçilik, Kürtçülük, Anadoluculuk, dernek faaliyetleri, MHP ve Türkeş gibi ihtilaflara sebep olmuş yahut hakkında fikir birliğine varılmış, tesirleri bugün de hissedilen ana başlıkları üzerinden tam bir tarihî dökümünü çıkarmıştır. Ayrıca çalışmasını zenginleştiren ve belki de Türkçülüğün bibliyografik hafızası olarak nitelendirilebilecek önemli bir işe girişerek, adı geçen dergilerde kalem oynatmış tüm isimlerin ve kaleme aldıkları yazıların fihristini oluşturmuş, ilk dönem Orkun’unda başlayıp Ötüken’e intikâl eden doğum, ölüm ve evlilik ilânlarına ilişkin kayıtları çıkarmış, her Türk milliyetçisi için vazgeçilmez bir referans olarak sivrilip geleceğe de ulaşacak kalıcı ve arşivlik bir monografi ortaya koymuştur.

Friday, November 17, 2017

US-Turkey Relations: Op-Center:Acts of War by Tom Clancy (1995)

Syrian, Kurdish terrorists plotting a political assassination take hostages from the Regional Op-Center: employees testing a prototype mobile surveillance post.
The mobile Regional Operations Center (ROC) in Turkey investigates a dam blown up by Kurdish militants. The ROC is later taken hostage by the Kurdish militants who blew the dam.

Saturday, March 4, 2017

Turkish guest workers in Germany - Almanya'daki Turk Iscileri (Gastarbeiter)

Beyond Two Identities: Turkish Immigrants in Germany 

Tugrul Keskin
  
Human migration has been an important phenomenon throughout history with critical impacts on populations and events. Societies and ethnic groupings and tribes are not static, but migrate from one place to another for economic, cultural, and political reasons. Therefore, immigrants have never been far from the center of domestic and international political discussion. The immigration issue shapes and informs the heart of the modern state structure and its definition of citizenship. Over time, the interaction between the state and immigrant communities challenges and modifies the essence of national identity. A more flexible national policy takes into account the inevitable challenge from globalization and human mobility, and will enable the society to ..

Almanya Alamanya (Belgesel)

Gavurun Parası 

Almanya Acı Vatan - En İyi Çöpçü Ödülü

Selda Bağcan - Almanya acı vatan - kolaj Serbülent Öztürk

Cem Karaca - Es kamen Menschen an

Thursday, November 10, 2016

Büyük Türk Tarihi - Orta Asya'dan Söğüt'e (Belgesel) #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11

Büyük Türk Tarihi - Orta Asya'dan Söğüt'e (Belgesel) #1

Büyük Türk Tarihi - Orta Asya'dan Söğüt'e (Belgesel) #2 

Büyük Türk Tarihi - Orta Asya'dan Söğüt'e (Belgesel) #3

Büyük Türk Tarihi : Akdeniz'e Doğru (4. Bölüm)


Büyük Türk Tarihi : Büyük Buluşma (5. Bölüm)

Büyük Türk Tarihi : Moğol Rüzgarı (6. Bölüm)

 Büyük Türk Tarihi : Işığın Mimarisi (7. Bölüm)

Büyük Türk Tarihi : Malazgirt'e Doğru (8.Bölüm)

 Büyük Türk Tarihi : Anadolu (9. Bölüm)

 Büyük Türk Tarihi : Haçlılara Karşı (10. Bölüm)

Büyük Türk Tarihi : Ahiler Diyarı (11. Bölüm)

Wednesday, November 9, 2016

Our ally Turkey is in crisis and needs our support By Lt. Gen. Michael T. Flynn (R)

THE HILL - November 08, 2016 

It is fair to say that most Americans don’t know exactly what to make of our ally Turkey these days, as it endures a prolonged political crisis that challenges its long-term stability. The U.S. media is doing a bang-up job of reporting the Erdoğan government’s crackdown on dissidents, but it’s not putting it into perspective.
We must begin with understanding that Turkey is vital to U.S. interests. Turkey is really our strongest ally against the Islamic State in Iraq and Syria (ISIS), as well as a source of stability in the region. It provides badly needed cooperation with U.S. military operations. But the Obama administration is keeping Erdoğan’s government at arm’s length — an unwise policy that threatens our long-standing alliance.The primary bone of contention between the U.S. and Turkey is Fethullah Gülen, a shady Islamic mullah residing in Pennsylvania whom former President Clinton once called his “friend” in a well circulated video.
Gülen portrays himself as a moderate, but he is in fact a radical Islamist. He has publicly boasted about his “soldiers” waiting for his orders to do whatever he directs them to do. If he were in reality a moderate, he would not be in exile, nor would he excite the animus of Recep Tayyip Erdoğan and his government.

READ MORE......

Monday, November 7, 2016

Bir Kürd, PKK'ya isyan ediyor

"Evimizi yıktılar...
Canımızı aldılar...
Yeter ulan, yeter!"


ABD’li Yarbay - Güneri Cıvaoğlu

Milliyet - 22 Temmuz 2010
Zihnimde lego parçaları gibi uçuşan eylemler, söylemler, tavırlar... Bunları bir araya getirerek büyük fotoğrafa varmaya çalışıyorum.İşte onlardan ikisi...1. Körfez Savaşı sırasında Suudi Arabistan’dayım ABD kumanda merkezi olarak kullanılan otelin bir odasında dinlediklerim dehşet verici. Amerikalı yarbay duvardaki harita üzerinde Türkiye’nin Güneydoğusu’nu ve Kuzey Irak’ı işaret ediyor. Avucunu o coğrafyada dolaştırırken şöyle diyor:‘Savaş bitecek. Amerika Irak’tan çıkacak. Giderken silahlarının büyükbölümünü bırakacak.Bunlar içinde ağır silahlar, roketler de olacak.Yöredeki Kürtler bu silahları alacaklar ve Türkiye’ye karşı kullanacaklar.Toprak isteyecekler.Türkiye, ya istedikleri toprağı verecek ya da vermeyecek vesavaşacak.’Yarbay iyi derecede Türkçe konuşarak anlatıyor bunları.Kulaklarıma inanamıyorum.“Ya NATO ortaklığı ya ülkelerimiz arasındaki dostluk” diye soruyorumoralı olmuyor.Gene de bunun “Amerikalı yarbayın kendi fantezisi” olabileceğinidüşünüyorum.Ama...Birkaç dakika sonra bir başka odada gene Amerikalı bir rütbeliden aynı şeyleri dinliyorum.Bunun “bir mesaj olabileceğini” düşünüyorum.Çünkü bu randevuyu bana ilk Dışişleri Bakanı ve o zamanki Suudi Arabistan Büyükelçimiz Yaşar Yakış oradaki ABD Büyükelçisi ile konuşarak sağlamıştı.ABD Büyükelçisi, ABD komutanıyla temasa geçmiş ve bu iki rütbeli subay tarafından verilecek kişisel brifing için davet edilmiştim.Dönemin ABD Başkanı Bush Bağdat’a girmedi, Kuzey Irak senaryosunun uygulanma olanağı kalmadı.Ama...1991’de dinlediğim o senaryonun 2010 Türkiyesi’nde sahnelendiği kuşkusundayım.PKK o roketatarları, uzun namlulu ağır silahları, dockaları, tonlarca patlayıcıyı nasıl elde etmekte. 50-100 kişilik gruplar halinde askeri üstlere, karakollara saldıracak cesareti nereden alıyor?
ULUS DEVLET VE DİN
PKK’nın mezraları, köyleri bastığı yıllarda Turgut Özal Başbakan’dı...

Kol kadar bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar dahil 23 kişiyi öldürmüşler.
“Biz derelerden çamurlu su içiyoruz, sizin evlerinizde buzdolaplarınız var” deyip buzdolaplarını bile kurşunlamışlar.
Özal helikopterle köye gidiyor Yavuz Donat ve ben de kiraladığımız bir araçla...
Köyün sınırına vardığımızda asker durduruyor “izin yok” diyor.
Buna karşılık özel kuvvetlerden bir polis şefi “bugün sıkı yönetim kalktı yetkiler olağanüstü hale devredildi, gazeteci beyleri biz götürüyoruz” cevabını veriyor.
Biniyoruz araçlarına.
100-150 metre sonra direksiyondaki polis “amirim taze toprak” diye uyarıyor.
“Devam et” talimatı üzerine polis “kendimiz için değil konuklarımızın yaşamı için söyledim” diye izah edince “taze toprağın mayın döşendiği” anlamına geldiğini öğreniyoruz.
Birkaç yüz metre daha taze toprak tümseklerini aracın ortasına alarak çok yavaş ilerliyoruz.
Yavuz’a bakıyorum yüzünde iğne ucu kadar ter zerreleri 15-20 saniyede irileşiyor, nohut büyüklüğünde patır patır dökülüyor.
Söylediğine göre ben de aynı görüntüdeymişim.
Ölümle burun buruna gelmek böyle bir şey işte.
Tekerleğin her dönüş hareketi yaşamı noktalayacak bir patlama kâbusu...
Aradan yıllar geçecek ve beni Bekaa’daki Abdullah Öcalan’a götürecek olan PKK’nın milisinden o günü dinleyeceğimi nerden bilirdim.
Adı Oktay’dı.
Bizim aracı gözlüyorlarmış.
Uzaktan kumandayla mayını patlatmışlar.
Aralarında “yazık oldu gazetecilere” diye konuşmuşlar.
Meğer o zaman polisin kullanmakta olduğu beyaz minibüsün eşi olan bir başka beyaz minibüsü uçurmuşlar.
Onları da görmüştük.
Bunun üzerine araçtan inmiş yolun kenarındaki düzlüğe geçmiş köye yürüyerek gitmiştik.
Bu olaydan sonra Turgut Özal’la bir söyleşimizde şu ifadesini hatırlıyorum:
“Maalesef tam bir ulus devlet olamadı. Bölgede birleştirici olarak din hâlâ önemli...”
Aradan 20 yıl geçti yörede hâlâ aynı siyaset formülü geçerliliğini sürdürüyor.
Sandıklarda oyların dağılımı Kürt ulusalcılığı ve cemaatler-tarikatlar eksenlerinde oluşuyor.

Tuesday, October 25, 2016

International Symposium on 15 July Failed Coup - October 26-27-28, 2016 Marmara UniversityLecture: Turkish Politics and Global Implications - Prof. Dr. Talip Kucukcan - SHANGHAI UNIVERSITY, October 31, 2016

Edward Said Lecture Series at the Center for Turkish Studies SHANGHAI UNIVERSITY

Turkish Politics and Global Implications 

Prof. Dr. Talip Kucukcan
Head of Turkish Delegation to the PACE,
Member of Foreign Affairs Committee
TBMM, Ankara, Turkey.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Talip_Küçükcan

Date, Time and Place:
Monday OCTOBER 31, 2016 and 13:00 - 15:00 PM
Building A 602 
SHANGHAI UNIVERSITY
99 Shangda Road, BaoShan District, Shanghai. 200444
ORGANIZED by CENTER FOR TURKISH STUDIES AT SHANGHAI UNIVESITY
Co-sponsored by Shanghai Institute for International Studies


Prof. Dr. Talip Kucukcan will also give lectures at the following universities:

Shanghai International Studies University
Downtown Shanghai Campus
DATE AND TIME: Monday, October 31, 2016 AND 16:30 – 18:00

Peking University
DATE AND TIME: Wednesday, November 1, 2016 AND 10:30 - 12:00  

Renmin University of China
DATE AND TIME:  Wednesday, November 1, 2016 AND 14:30 – 16:00  

FOR MORE INFORMATION:
Tel: 86+15000-465734
Email: Tugrul Keskin tugrulkeskin(at)t.shu.edu.cn  OR Guo Changgang gchgang(at)staff.shu.edu.cn

Wednesday, October 19, 2016

Conference on Turkish Studies - Turkey: History and Culture, Shanghai University - October 22-23, 2016


土耳其:史与文化
TURKEY: HISTORY AND CULTURE
PROGRAM
日期:2016 10 22-23 地点:上海大学校本部乎新楼 2 号楼思源:上海大学土耳其研究中心上海大学文学院22-23 October 2016Siyuan Hall, Building 2, Lehu HotelOrganizers: Center for Turkish Studies at Shanghai University; School of Lieberal Arts, Shanghai University
10 21 21 Oct.
全天,上海大学乎新楼
REGISTRATION
10 22 22 Oct.
星期六 Saturday
9:00-9:30
开幕式 OPENING CEREMONY
长刚(主持)
Host: Guo Changgang
勇安(致辞)
Speaker: Zhang Yongan
 
主持人:长刚 Panel 1 Chair: Guo Changgang
9:30-10:00
新形下土耳其外交政策整的因、 影响和趋势The Dynamics, Effects and Trends of the Turkish Diplomatic Policy in the New Circumstances
Li Weijian
10:00-10:30
土耳其的世俗主
The Secularism in Turkey
昝涛
Zan Tao
10:30-10:45
茶歇 Coffee Break
10:45-11:15
土耳其民主化程与库尔问题 (1950-1980)
The Democratization Process in Turkey and the Kurdish Issue (1950-1980)
李秉忠
Li Bingzhong
11:15-11:45
土耳其西化的段性特点
The Periodic Features of the Westernization in Turkey
敏敬
Min Jing
 
11:45-12:10
& 讨论 Questions & Discussion
12:10-14:00
午餐 Lunch
主持人:刘中民 Panel 2 Chair: Liu Zhongmin
14:00-14:20
先祖阔尔库与伊斯化初期的突厥社
        会生活
Qurqit Ata Qitabi and Aspects of the Turkic Society in the Early Stage of Islamization
Liu Zhao
14:20-14:40
  柱王朝政治制度特点述
On the Characteristics of the Political System in Seljuk Empire
序雅
Xu Xuya
14:40-15:00
德国的土耳其学研究
Turkish Studies in Germany
Chen Hao
15:00-15:30
& 讨论 Questions and Discussion
15:30-15:50
茶歇 Coffee Break
主持人: Panel 3 Chair Liu Yi
15:50-16:10
 未遂事政后土耳其经济展走向
The Economic Tend After the Unsuccessful Military Coup in Turkey
魏敏
Wei Min
16:10-16:30
  人政治与土耳其政治民主化
The Military Interference in Politics and the Process of the Democratization in Turkey
Zhou Shuqing
16:30-16:50
  在土耳其的沉浮
History of the Gülen Movement in Turkey
Yang Chen
16:50-17:30
& 讨论 Questions & Discussion
17:30-19:00
晚餐 Dinner
10 23
星期日 Sunday
主持人:李秉忠 Panel 4 Chair: Li Bingzhong
9:00-9:20
与国家利益:奥斯曼帝国与 王朝的外交关系研究Ideology and National Interest: The Diplomatic Relation between Ottoman Empire and Safavid Empire
刘昌鑫
Liu Changxin
9:20-9:40
本杰明福特的奥斯曼帝国教育史研究: 方法与Benjamin Fortna’s Research on the History of Education in the Ottoman Empire: Methods and Interpretations
王三
Wang Sanyi
9:40-10:00
奥斯曼帝国扩张与近代早期中欧政治格局 迁研究The Expansion of Ottoman Empire and the Transformation of the Political Structure in Central Europe in the Early Modern History
宋保
Song Baojun
10:00-10:20
& 讨论 Questions & Discussion
10:20-10:40
茶歇 Coffee Break
主持人: Panel 5 Chair: Chen Hao
 
10:40-11:00
1960 年土耳其事政德列斯 的土美关系The US—Turkey Relation in the Government of Adnan Menderes: An Analysis of the Military Coup in 1960
Chen Gong
11:00-11:20
土耳其共党的展演、政治主及其 影响探析On the Development, Ideology and Influence of the Communist Party in Turkey
Zhu Chuanzhong
11:20-11:40
格卡普与苹果
Ziya Gökalp and His Novel Kızıl Elma
李鑫均
Li Xinjun
11:40-12:00
& 讨论 Questions & Disucssion
12:00-12:20
幕式 CLOSING CEREMONY
12:20-14:00
午餐 Lunch