Society, Politics, and Economy in Modern Turkey: Sociology of Turkey - Maintained by Tugrul Keskin
We are at a point in our work when we can no longer ignore empires and the imperial context in our studies. (p. 5)
― Edward W. Said, Culture and Imperialism

Wednesday, March 30, 2016

Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi Paneli Ozeti

Erkan Çav

Maltepe Üniversitesi'nde, bugün, 30 Mart 2016'da gerçekleştirilen "Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi" başlıklı program, dinleyenlerin zihinlerinde katman katman yeni bakışlar açarak oldukça verimli geçti. Prof. Dr. Bedri Gencer'in İslamcılık düşüncesini tarihsel ve kavramsal boyutlarda "Asr-ı Saadet dönemi", "Son-emperyal dönemi", "Cumhuriyet ilk dönemi", "İki dünya savaşı arası dönem", "Soğuk Savaş dönemi" ve "Post-İslamcılık dönemi" olarak tasniflediği dönemlendirme üzerinden söylem ve eylem açıklığına işaret eden İdeoloji'ye bağlı "Namaz kılmayan İslamcı/Muhafazakar" ile Geleneksel yaklaşımın amel ve yaşama birliğine vurgu yapan "Hikmet" üzerinden somutlaşan "Söylem ve eylem birliği", "Söylediğini yaşama, yaşadığını söyleme", "Konuştuğu gibi olma, olduğu gibi konuşma" perspektiflerini içeren kuşatıcı teorik eleştirel bilgilendirmesi; Yrd. Doç. Dr. Merve Kavakçı'nın 2004-2015 yılları arasındaki Washington'daki Üniversite deneyimi esnasında ABD devlet yöneticileri ile yaptığı çalışmalardan kazandığı bilgilerin, ailesinin Milli Nizam Partisi'ne değin uzanan kişisel birikimi ve kendisinin Refah Partisi ve Fazilet Partisi süreci ile birleşen bilgi havuzunu bizatihi "siyasetle iştigal ederek" genişleten "İslamcılık", İslamcı Siyaset", "İslamcı Siyasetçi" gibi kavramların geçmiş ve güncel değerlendirmelerine yaşanmış örnekler üzerinden nihayetinde "Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi" kavramı yerine "Türkiye'de Müslüman Düşüncesi" kavramlaştırması önerisine uzanması; Prof. Dr. Ergun Yıldırım'ın İslam dünyasını kuşatan örnekler üzerinden geliştirdiği farklı yönelimlerde açılımlara varmaya imkan veren İslam dünyası ölçeğindeki karşılaştırmalı ve eleştirel bakışı; Doç. Dr. Alev Erkilet'in İslamcılık düşüncesine ilişkin kavramların içeriksel dönüşümleri eksenindeki genişletici bakışını tamamladığı "İslami Hareketler Ailesi" kavramlaştırması ve bu kavramlaştırmanın biri 1960'lara, diğeri 1980'lerde olmak üzere iki hareket örneklemi üzerinden yaptığı karşılaştırmalı değerlendirmesi ve Prof. Dr. Sami Şener'in başlangıçtan itibaren "İslamcılık" kavramının İslam toprakları dışından dayatıldığı, yani Edward Said'in vurgulaması ile "Oryantalist bir Proje" olarak Batı'nın projesi ve politikası olduğu, bu toprakların, Müslüman topraklarının "yerli", yani İslami bir kavramlaştırma olmadığı düşüncesi ile başlayan ve her bir konuşmacının konuşmasını birbiri ile bağlayan öz ve eklemlendirci ara konuşmaları ile devam eden değerli moderatörlüğü ile, iki tur halinde 3 saate yaklaşan, derinlik ve içerik açısından İslamcılık düşüncesinin kökenlerine inen, zenginleştirici, ufuk açıcı ve yeni sorularla ve sorgularla geleceğe ilişkin çalışmalar için değerli çiçeklenmeler veren bir düşünce paylaşımı sağladı. Programa katılım öğretim üyeleri düzeyinde yüksek nitelikteydi. Öğrencilerimizden de konuya ilgi duyanların katılımı dikkat çekiyordu. Programı planlayan ve organize eden Maltepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve AB (İngilizce) Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tugrul Keskin e; programa olanak sağlayan Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne, bu günlerin "yozlaşmaya" ve "yozlaştırılmaya" müsait böylesine önemli bir konusunu "tefekkür etme" düzeyinde ele alan bu programa verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum.

Sunday, March 27, 2016

Call for Papers: American Foreign Policy and the Middle East - Maltepe University, Istanbul, Turkey May 24-25, 2016


Call for Papers:

American Foreign Policy and the Middle East

Organized by Social Science Institute (Graduate School) Maltepe University

Maltepe University
Istanbul, Turkey
May 24 and 25, 2016

Marmara Eğitim Köyü, Maltepe/Istanbul – TURKEY (0216) 626 1050

The Program Fee is $425 includes conference participation, accommodations (4 days hotel: includes food (breakfast, lunch and dinner), local and airport transportation and reception dinner. If you would like to stay 2 days (instead of 4 days) the cost is $260.

Social Science Institute (Graduate School) Maltepe University invites interested scholars and advanced graduate students to submit proposals for the conference below. The event will take place at Maltepe University, Istanbul, May 24 and 25, 2016. Please submit a 200-word paper proposal along with your short bio to:  tugrulk@vt.edu or tugrulkeskin@maltepe.edu.tr by April 3, 2016.

Objectives and Description:
The conference aims to investigate and examine the emergence, development and transformation of American Foreign Policy towards the Middle East from the 1940s to the present time. United States imperial interests in the region date back to 19th century missionary movements; however, the US began to play a major role in the region right after WWII, with the Cold War Era. In the meantime, the establishment of NATO, declaration of Israeli Independence in 1948 and the creation of the Palestinian-Israeli conflict created chaotic political dilemmas for the US as well as for regional alliances. In addition, the reliance of the American economy on oil, and its support for Israel transformed US foreign policy into a ‘dependent’ Foreign policy. This is shown in the way that interest groups have played a major role in their ability to shape US Foreign Policy in the region. In this conference, we examine the emergence, development and transformation of American Foreign Policy Toward the Middle East since the 1940s and in doing so, we will examine Iranian, Turkish, Israeli and Arab perspectives. We would therefore like to see the following themes in the papers:

Emergence and Development of American Foreign Policy Towards the Middle East
American Foreign Policy Towards the Middle East in the Cold War and the Post-Cold War Eras
American Foreign Policy Towards Iran
American Foreign Policy Towards Turkey
American Foreign Policy Towards Israel
American Foreign Policy Towards the Arab States

THE CONFERENCE PROCEEDINGS WILL BE PUBLISHED IN AN EDITED VOLUME

ADVISORY BOARD
Dr. Barış Doster, Marmara University, Turkey
Dr. Bassam Haddad, George Mason University, USA
Dr. Behlul Ozkan, Marmara University, Turkey
Dr. Can Ulusoy, Maltepe University, Turkey
Dr. Geoffrey Gresh, National Defense University, USA
Dr. Kemal Silay, Ottoman and Modern Turkish Studies Chair, Indiana University, USA
Dr. Imad Mansour, Qatar University, Qatar
Dr. Jamsheed Choksy, Indiana University, USA
Dr. Mohammedmoin Sadeq, Qatar University, Qatar
Dr. Neslişah Leman Başaran, Maltepe University, Turkey
Dr. Sean Folley, Middle Tennessee State University, USA
Dr. Süleyman Seyfi Öğün, Maltepe University, Turkey
Dr. Tuğrul Keskin, Maltepe University, Turkey

Conference Program

MONDAY May 23, 2016
Welcome Reception -

TUESDAY May 24, 2016

9:00 - 9:30 Opening Ceremony

9:00 - 9:15 Welcome Speech by President Sahin KARASAR, Maltepe University

9:15 - 9:30 Opening Remarks by TBA

10:00 - 11:30 Panels

1. Panel: EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF AMERICAN FOREIGN POLICY TOWARDS THE MIDDLE EAST

11:30-13:00 Lunch

13:00-14:30
2. Panel: AMERICAN FOREIGN POLICY TOWARDS THE MIDDLE EAST IN THE COLD WAR ERA AND THE POST-COLD WAR ERA

14:30-15:00 Coffee Break

15:00-16:30
3. Panel: AMERICAN FOREIGN POLICY TOWARDS IRAN

18:00 – 20:00 DINNER
Closing Remarks by Dr. Jamsheed Choksy, Indiana University, USA

WEDNESDAY, May 25, 2016

10:00-11:30

4. Panel: AMERICAN FOREIGN POLICY TOWARDS TURKEY

11:30-13:00 Lunch

13:00-14:30
5. Panel: AMERICAN FOREIGN POLICY TOWARDS ISRAEL

14:30-15:00 Coffee Break

15:00-14:30     
6. Panel: AMERICAN FOREIGN POLICY TOWARDS ARAB STATES

Friday, March 25, 2016

Maltepe Üniversitesi EDWARD SAİD Seminerleri: Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi - 30 mart 2016 Çarşamba

EDWARD SAİD Seminerleri

TÜRKYE'DE
SLAMCILIK DÜÜNCES
  
1. Alev Erkilet, stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2.Ergün Yıldırım, Marmara Üniversitesi
3.Bedri Gencer, Yıldız Teknik Üniversitesi
4. Merve Kavakçı, PAMER, Üsküdar Üniversitesi
Oturum Ba
kanı: Prof.Dr.Sami ENER SYASET ARATIRMALARI BRMBAKANI, Medeniyet Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi   
30 mart 2016 Çarşamba 
13:00 - 15:00 
Yabancı Dİller Yüksekokulu Mustafa Necatİ Konferans Salonu

Monday, March 14, 2016

A New Book: The Burden of Silence: Sabbatai Sevi and the Evolution of the Ottoman-Turkish Donmes Cengiz Sisman

OXFORD SCHOLARSHIP - 2015

This book presents a social and religious history of the Sabbatean movement from its birth in the Ottoman Empire in the seventeenth century to the Republic of Turkey in the first half of the twentieth century. Initiated by a Jewish “messiah,” Sabbatai Sevi (1626–1676), the movement became an influential historical event, in terms of its rapid dissemination and widespread impact, combining Jewish, Islamic, and Christian religious and social elements in the early modern Eurasian world. When Ottoman authorities forced Sevi to convert to Islam in 1666, his followers formed a messianic crypto Judeo-Islamic sect, Dönme, lived mainly in Salonica, Izmir, and Istanbul, and which has survived to the present. During this long process of self-preservation, the book argues, the Dönmes internalized the Kabbalistic philosophy of a “burden of silence” to conceal their practices from their often hostile surroundings. They came to believe that they must keep their identities secret on pain of “spiritual” and material punishments, which shaped their responses to internal and external challenges over centuries. This “burden of silence” became the core aspect for the Dönme Kabbala. In the nineteenth and twentieth centuries, well-educated and well-organized community members played important roles in modernizing and secularizing Ottoman Empire and Turkish Republic. By using Ottoman, Turkish, Jewish, and European written and oral sources, the book narrates and analyzes the Dönme history against broader topics such as messianism, conversion, crypto- and hybrid identities, modernism, and memory.

READ MORE.....

Tuesday, March 1, 2016

Relocation of IPSA Congress

From: Talip Kucukcan <talipkucukcan@gmail.com>
Date: Sunday, February 28, 2016 at 11:24 AM
To: Sociology of Islam <SOCIOLOGY_OF_ISLAM@listserv.vt.edu>
Cc: Sociology and Global Studies <tugrulk@vt.edu>
Subject: Relocation of IPSA Congress

Dear Friends,

IPSA decided to relocate 2016 Istanbul Congress reportedly on security grounds. I urge you to send and share the following letter with IPSA Chair  in order not to surrender threats to academic community. We need to stand together against violence and terrorism.

(info@ipsa.org)

(Istanbul2016@ipsa.org)

Best

Talip Kucukcan

INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION (IPSA)
1590, av. Docteur-Penfield, bureau 331
Montreal, QC H3G 1C5
Canada

27 February 2016

Dear President Professor Aiji Tanaka,

We have been informed that the 24th World Congress of the International Association of Political Scientists scheduled to take place in Istanbul between 23-28 July 2016 has been cancelled.

As a social scientist and a new politician, I would like to stress that I am saddened and diasppointed by this sudden devcision. As you would agrree, Istanbul is one of the most suitable venues for such a meeting not only since it bridges East and the West but also offers an insight into different civilizations. Moreover, cosmopolitan nature and spirit of this great city would capture the imagination of political scientists in a dynamic country such as Turkey where there is a lively and  dynamic political life.

It has been reported in the media that the Congress was cancelled for security reasons. In fact, Istanbul is one of the safest cities in the world if you compare it with other cities of similar size. Therefore I urge you re-consider your decision and let political scientists to meet and enjoy charms of Istanbul. Such a decision will be also a strong message to those who are prone to use violence that the world political scientists do not have any fear and they firmly stand by values and principles of democracy. I believe that showing such a solidarity against terror and violence is both an academic and moral responsibility that we sholder together.

I look forward to hearing from you to disscuss the issue and to explore how we can facilitate the Congress to be held in Istanbul.

Yours sincerely,

Prof. Dr. Talip Kucukcan

--
Talip Kucukcan (PhD)
Department of Sociology
Marmara University
Istanbul
Turkey