Society, Politics, and Economy in Modern Turkey: Sociology of Turkey - Maintained by Tugrul Keskin
We are at a point in our work when we can no longer ignore empires and the imperial context in our studies. (p. 5)
― Edward W. Said, Culture and Imperialism

Saturday, September 17, 2016

Syrians in Turkey – The Economics of Integration


By Timur Kaymaz and Omar Kadkoy

TEPAV - September  2016

Abstract: 
Worldwide,  as  of  2016,   65   million   people   have   been    displaced   from   their   homes,    the  highest  level  ever  recorded.   Moreover,  Turkey  is  now  home   to the largest refugee population  in the world. As of August 2016,  the number of registered Syrian  refugees   (officially   referred   to    as    Syrians    under    Temporary     Protection    by    the    relevant     Turkish regulation, 2014/6883) is  recorded  as  2,724,937.   The  integration  of  Syrians  into   the  Turkish  economy  has  so  far   been through human interaction  rather   than   policy   design.   A    longterm, sustainable  framework  of integration for Syrian workers  and     entrepreneurs     is     still      missing   as   we   near   the   fifth    anniversary of the refugee influx.  However,  recently,  the  Turkish   government’s    policy    position     on  the  Syrian  population  has   gradually  begun  evolving  from   one  of  ‘hospitality’  to  one  of   ‘integration’.   In   this   piece   we    outline the current state of play  in terms of economic integration  and    list    potential    areas    of     intervention  for  local,  national   and   international   actors.

Friday, September 9, 2016

Muhafazakâr Genç Kuşağın Instagram Profilleri

Mahremiyet, Moda ve Ahlakilik İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Hafsa Nur Aslanoğlu

ILEMBLOG - EYLUL 2016

Hafsa Nur Aslanoğlu, Marmara Üniversitesi SBE Felsefe ve Din Bilimleri ABD Yüksek Lisans Öğrencisi İLEM Blog, İLEM bünyesinde  ve çevresinde gerçekleşen konferans, sempozyum ve benzeri ilmi faaliyetler ile kültürel  etkinliklerin bir deneme, değerlendirme veya araştırma yazısı olarak yayınlanacağı mecra olarak faaliyet göstermektedir.

Gelişen teknoloji ile sosyal medya ağları ha - yatın vazgeçilmez parçaları haline getirilmiştir.  Swarm’da nerede olduğunu bildiren birey, Twit - ter’da 140 harf ile düşüncesini, gününü, hissini  özetlemekte, Instagram’da an’ını fotoğraflaya - rak kitleler ile paylaşabilmekte, Snap’te çekilen  5 saniyelik videolar ile günlük olağan hallerini  yayınlayabilmektedir.  Kimi  bireyler  edebiyat,  düşünce, siyaset üzerinden profilini şekillendi - rirken kimi bireyler yaşam şekliyle sosyal med - ya ağlarında yer edinmektedir. Her bireyin bir  şekilde dâhil olduğu bu sosyal ağlara muhafa - zakârların yoğun ilgisi dikkat çekmektedir. Müs - lüman anneler tarafından sokakta elinde bir  şey yiyerek gezmemesi tembihlenen çocuklar,  her gün bir cafe’de bildirim yapan muhafazakâr  gençlere dönüşmüştür.

DEVAMINI OKUMAK ICIN......

CHP GEÇMİŞTE NASIL BAŞARDI, BUGÜN NEDEN BAŞARAMIYOR?

YUNUS EMRE

AL-JAZEERA - 9 EYLUL, 2016
 
CHP kurulalı tam 93 yıl oldu. Parti en son 1977 seçimlerinin galibiydi. Oysa 1960'larda bugün olduğu gibi %25'ler düzeyine sıkışan CHP 1977'de %42'ye ulaşmış, büyük bir dönüşüm gerçekleştirmiş ve altın yıllarını yaşamıştı. Peki CHP o başarıyı nasıl elde etti? Bugün neden yapamıyor? Bu döngüden nasıl çıkılır? CHP üzerine çalışmalarıyla tanınan siyaset bilimci Doç. Dr. Yunus Emre Al Jazeera için yazdı.  9 Eylül 2016, CHP'nin 93. kuruluş yıldönümü. Cumhuriyeti kuran, çok partili demokrasiye geçişi gerçekleştiren, Türkiye'de geniş kitleleri solla tanıştıran CHP 93 yaşında. Bu 93 yıl bir yandan devrimin, yeni insanın, yeni toplumun ve geleceğe dair umutların tarihiyken bir yandan da baskının, sömürünün, toplumsal kutuplaşmanın tarihi. Aslında CHP'nin tarihi, Türkiye'nin tarihi. Bu nedenle bugün için de önemli.  CHP tarihi üzerine tartışmalarda genellikle partinin kuruluş dönemi ya da onu izleyen tek partili evre gündeme getirilir. Oysa çok partili dönemde CHP'nin tarihi büyük bir değişimin tarihidir ve modern Türkiye'nin oluşumunda en az tek parti dönemi kadar önemlidir. Devleti kuran ve İnönü'nün deyimiyle “milletin ve devletin müşterek bir müessesi” olan bir partiden merkez sol bir partiye doğru büyük bir dönüşüm yaşamıştır CHP.  Bu dönüşümün en kritik evresi de 1960-1980 döneminde iki darbe arasında yaşanan değişimdir. Devleti kuran CHP nasıl birkaç on yılda düzen değiştirme iddiasında bir partiye dönüştü? 1960 - 1970'lerde CHP’de neler yaşandı da böyle bir değişim mümkün oldu?  Bu sorulara verilen yanıtlar aslında bir yandan günümüze de ışık tutuyor. 1960'larda bugün olduğu gibi %25'ler düzeyine sıkışan CHP'nin 1977'de %42'ye ulaşması ister istemez "bu başarı günümüzde neden tekrarlanamıyor" sorusunu bugüne taşıyor.

DEVAMINI OKUMAK ICIN.....