Society, Politics, and Economy in Modern Turkey: Sociology of Turkey - Maintained by Tugrul Keskin
We are at a point in our work when we can no longer ignore empires and the imperial context in our studies. (p. 5)
― Edward W. Said, Culture and Imperialism

Sunday, June 29, 2014

Akademide bir koltuk – Gökçer Tahincioğlu (Milliyet)

Sendika - 29 Haziran 2014

Türkiye’de, akademiye girebilmenin ve orada kalabilmenin kuralları vardır.
Yabancı dil bilmek, ALES’ten yüksek puan almak, not ortalamasını yüksek tutmak, belli konu ve alanlarda uzmanlaşmak dışında kurallar.
Emek gerektirmeyen, şanslı doğup, şanslı bir çevrede büyümeyle elde edilebilecek şanslar.
Önce bir hoca tanıman gerekir misal.
Öğrencisi olup olmamak, usta-çırak ilişkisine girip girmemek değil sözü edilen.
Siz birilerine ömür boyu çıraklık etseniz de birilerinin sizden öncelikli olarak akademiye kabul edilmesine yönelik bir düzen.
O düzeni sürdüreceklerin koltukları işgal ettiği, hiçbir akademik çalışmaya imza atmadan ya da ezberlenmiş kabulleri tekrarlayarak diyelim, kuralları sürdürdüğü, bunları etik kodlarla süslediği bir makyajlı kirlilik.
Ya da hocaları tanıyan hatırlıların telefonu üzerine verilen öncelik.
Akademide yüksek unvanlarla oturulacak bir koltuğun da bedelleri vardır.
Birileri deli gibi çalışır, deli gibi anlatırken görünmez bir uzaklıkta, merkezde kalabilmenin kurallarına aileden vakıf olanlar, o koltuklarda oyunun kurallarını koyanlardır.

READ MORE....

No comments:

Post a Comment