Society, Politics, and Economy in Modern Turkey: Sociology of Turkey - Maintained by Tugrul Keskin
We are at a point in our work when we can no longer ignore empires and the imperial context in our studies. (p. 5)
― Edward W. Said, Culture and Imperialism

Monday, September 22, 2014

Düşüncesi şahsi damgasını taşıyan bir entelektüel: Sencer Divitçioğlu

Star - 20 Eylul, 2014

Solun içinde olup da eleştirel bakanlar arasında yazdıkları üzerinde en az durulan entelektüel Sencer Divitçioğlu’dur. Divitçioğlu’nun, yakın olduğu entelektüellerden daha az önemsenmesi, siyasetten uzak olmasından ve ufkunun evrensel bilgiye daha açık olmasından kaynaklanıyor. Aslında ikinci anlamda frekansı günümüzün okuryazarlarına daha uygun.

Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı Ankara Üniversitesi
Bu topraklar çok mümbit. Bu coğrafya çok bereketli. 1900’lü, 1910’lu, 1920’li, 1930’lu yıllar doğumlu çok ciddi entelektüeller yetişmiş. Bunlar da düşünce dünyaları birbirine benzer, birbirleriyle özdeş entelektüeller değil. Çoğunun da ufku evrensele açık ve Türkiye’nin tarihten de gelen sorunlarını derinlemesine tahlil eden entelektüeller. Bunların geldiği toplumsal katmanlar da birbirinize benzer değil. İlginç olan şey, bu coğrafyanın yerlisi olan bazılarının yolu bir dönem Türkiye’nin Batıya açılan penceresi olan Galatasaray’dan geçiyor olması. Kemal Tahir, Lütfi Akad ve Şerif Mardin gibi... Aynı zamanda paşazadeler, üst gelir grubundan gelenler bu toplumun kaderiyle, ruhuyla zaman zaman çok sıkı bağlar kurabiliyorlar. Mesela doğru ya da yanlış biçimde bu topluma benzer şekilde baktığı düşünülen Sencer Divitçioğlu ve İdris Küçükömer’in geldiği toplumsal katmanlar farklı. Bu tarz düşün adamları genellikle herhangi bir grubun içinde ya da herhangi bir entelektüelle bağımlı düşün adamları değil. Çoğunun, neredeyse tamamının yazdıklarında kendi düşüncelerinin şahsi damgası var. Bu tarz insanlar, bu zamanlaması belirtilen tarihten sonra nispeten değil oldukça azaldı. Daha sonraki yılların entelektüelleri, aydınları, bir tek entelektüelden başka entelektüel tanımadıkları, tabiri caizse kargadan başka kuş tanımadıkları için Türk entelektüel hayatı olduğundan çok daha zayıf olarak biliyor. Çoğu kişi Türk düşüncesi diye bir şey mi var, diye soruyor. İşte Sencer Divitçioğlu bu yitip giden entelektüel kuşakların belki de son temsilcisi. Hem de düşünceleri üzerine en az durulanlardan biri. Neredeyse yaşarken yitip gitmiş olanlardan biri.

READ MORE.....

No comments:

Post a Comment