Society, Politics, and Economy in Modern Turkey: Sociology of Turkey - Maintained by Tugrul Keskin
We are at a point in our work when we can no longer ignore empires and the imperial context in our studies. (p. 5)
― Edward W. Said, Culture and Imperialism

Monday, April 20, 2015

Karl Kautsky ve Ultra-Emperyalizm Kuramının Düşündürdükleri: Sosyal Demokrasi ve Uluslararası İlişkiler

Yunus EMRE

Emre, Yunus, “Karl Kautsky ve Ultra-Emperyalizm Kuramının Düsündürdükleri: Sosyal Demokrasi ve Uluslararası Iliskiler”,  Uluslararası İlişkiler, Cilt 10, Sayı 39 (Güz 2013), s. 45-69.

Bu makalede ünlü Alman sosyal demokrat kuramcı ve politikacı Karl Kautsky’nin ultra-emperyalizm kuramı incelenmektedir. Karl Kautsky’nin ultra-emperyalizm kuramı hem siyasal tarihte hem de Uluslararası İlişkiler alanında önemli etkiler bırakmış bir yaklaşımdır. Makale üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Karl Kautsky’nin sosyal demokrasi tarihi için önemi ve temel tezleri belirtildikten sonra ultra-emperyalizm kuramı tartışılacaktır. İkinci bölümde ultra-emperyalizm kuramının Marksist emperyalizm kuramları içindeki yeri incelenecektir. Üçüncü bölüm ultra-emperyalizm kuramının İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası ilişkileri açıklama kapasitesi ve Uluslararası İlişkiler kuramları içinde kullanım imkanları hakkındadır. Makalede ulaşılan temel sonuç Karl Kautsky’nin ultra-emperyalizm kuramının günümüz Uluslararası İlişkiler çalışmaları için önemli bir analitik kapasiteye sahip olduğudur.

MAKELEYI INDIRMEK ICIN TIKLAYIN....

No comments:

Post a Comment