Society, Politics, and Economy in Modern Turkey: Sociology of Turkey - Maintained by Tugrul Keskin
We are at a point in our work when we can no longer ignore empires and the imperial context in our studies. (p. 5)
― Edward W. Said, Culture and Imperialism

Wednesday, March 30, 2016

Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi Paneli Ozeti

Erkan Çav

Maltepe Üniversitesi'nde, bugün, 30 Mart 2016'da gerçekleştirilen "Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi" başlıklı program, dinleyenlerin zihinlerinde katman katman yeni bakışlar açarak oldukça verimli geçti. Prof. Dr. Bedri Gencer'in İslamcılık düşüncesini tarihsel ve kavramsal boyutlarda "Asr-ı Saadet dönemi", "Son-emperyal dönemi", "Cumhuriyet ilk dönemi", "İki dünya savaşı arası dönem", "Soğuk Savaş dönemi" ve "Post-İslamcılık dönemi" olarak tasniflediği dönemlendirme üzerinden söylem ve eylem açıklığına işaret eden İdeoloji'ye bağlı "Namaz kılmayan İslamcı/Muhafazakar" ile Geleneksel yaklaşımın amel ve yaşama birliğine vurgu yapan "Hikmet" üzerinden somutlaşan "Söylem ve eylem birliği", "Söylediğini yaşama, yaşadığını söyleme", "Konuştuğu gibi olma, olduğu gibi konuşma" perspektiflerini içeren kuşatıcı teorik eleştirel bilgilendirmesi; Yrd. Doç. Dr. Merve Kavakçı'nın 2004-2015 yılları arasındaki Washington'daki Üniversite deneyimi esnasında ABD devlet yöneticileri ile yaptığı çalışmalardan kazandığı bilgilerin, ailesinin Milli Nizam Partisi'ne değin uzanan kişisel birikimi ve kendisinin Refah Partisi ve Fazilet Partisi süreci ile birleşen bilgi havuzunu bizatihi "siyasetle iştigal ederek" genişleten "İslamcılık", İslamcı Siyaset", "İslamcı Siyasetçi" gibi kavramların geçmiş ve güncel değerlendirmelerine yaşanmış örnekler üzerinden nihayetinde "Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi" kavramı yerine "Türkiye'de Müslüman Düşüncesi" kavramlaştırması önerisine uzanması; Prof. Dr. Ergun Yıldırım'ın İslam dünyasını kuşatan örnekler üzerinden geliştirdiği farklı yönelimlerde açılımlara varmaya imkan veren İslam dünyası ölçeğindeki karşılaştırmalı ve eleştirel bakışı; Doç. Dr. Alev Erkilet'in İslamcılık düşüncesine ilişkin kavramların içeriksel dönüşümleri eksenindeki genişletici bakışını tamamladığı "İslami Hareketler Ailesi" kavramlaştırması ve bu kavramlaştırmanın biri 1960'lara, diğeri 1980'lerde olmak üzere iki hareket örneklemi üzerinden yaptığı karşılaştırmalı değerlendirmesi ve Prof. Dr. Sami Şener'in başlangıçtan itibaren "İslamcılık" kavramının İslam toprakları dışından dayatıldığı, yani Edward Said'in vurgulaması ile "Oryantalist bir Proje" olarak Batı'nın projesi ve politikası olduğu, bu toprakların, Müslüman topraklarının "yerli", yani İslami bir kavramlaştırma olmadığı düşüncesi ile başlayan ve her bir konuşmacının konuşmasını birbiri ile bağlayan öz ve eklemlendirci ara konuşmaları ile devam eden değerli moderatörlüğü ile, iki tur halinde 3 saate yaklaşan, derinlik ve içerik açısından İslamcılık düşüncesinin kökenlerine inen, zenginleştirici, ufuk açıcı ve yeni sorularla ve sorgularla geleceğe ilişkin çalışmalar için değerli çiçeklenmeler veren bir düşünce paylaşımı sağladı. Programa katılım öğretim üyeleri düzeyinde yüksek nitelikteydi. Öğrencilerimizden de konuya ilgi duyanların katılımı dikkat çekiyordu. Programı planlayan ve organize eden Maltepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve AB (İngilizce) Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tugrul Keskin e; programa olanak sağlayan Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne, bu günlerin "yozlaşmaya" ve "yozlaştırılmaya" müsait böylesine önemli bir konusunu "tefekkür etme" düzeyinde ele alan bu programa verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum.

No comments:

Post a Comment