Society, Politics, and Economy in Modern Turkey: Sociology of Turkey - Maintained by Tugrul Keskin
We are at a point in our work when we can no longer ignore empires and the imperial context in our studies. (p. 5)
― Edward W. Said, Culture and Imperialism

Thursday, January 14, 2016

Akademisyenler nereye? Hak Arayışı Değil, Aymazlık!


Bir gurup akademisyenin Güneydoğu’daki olaylardan yola çıkarak yaptıkları açıklama,  kamu vicdanını rencide edici, Üniversite camiasını lekeleyici  niteliktedir.  Hedef tahtasına konan,  yürütülen  operasyonun yanlışları/doğruları değil “kasıtlı ve planlı kıyımla” suçlanan Türkiye Cumhuriyeti’dir.     Hendekler, mayınlar,  silahlar demokratik hak arayışının araçları mıdır?  Güneydoğu’daki çatışmaların bir tarafını (gayri-meşru olanı) örterek ,  gizleyerek kamuoyunu yanıltmak,  aymazlıktır. Üstelik,   dikkat edilsin, kullanılan dil  Cumhuriyet’le  çatışan gayri-meşru örgütün dilidir.  “Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikası” ifadesi     örgütün   propagandası değilse,  nedir?   “Hükümetin Kürt siyasi iradesinin taleplerini içeren bir yol haritasını oluşturması” gibi ifadeler anlaşılabilir gibi değildir. “Kürt siyasi iradesinden” kasıt nedir? Ne isteniyor?  Altına imza koyan  Akademisyenler  metni okumadılar mı yoksa?   Daha da vahim olanı,  “uluslararası bağımsız gözlemcilerin yıkım bölgelerinde giriş, gözlem ve raporlama yapmasına izin verilmesi”  talepleridir.  Türkiye Cumhuriyeti’ne saldıranların yabancı gözlemcileri bölgeye çağırmaları,  bölgede casusların kaynadığı bir ortamda, olsa olsa yangına körükle gitmektir. Aymazlıkta RT Erdoğan’ın payı büyük  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın  bu kişileri karşı  kullandığı sözcükler ve YÖK’ü göreve çağırması, yanlışı bir başka yanlışla çözme girişimidir. Gelinen noktadan  Cumhurbaşkanı Erdoğan da sorumludur.  Açılım adıyla yürütülen ne idüğü belirsiz süreçte   muhatapları,   “akil adamları” bugün saldırdığı kişilerdir.  Neo-liberal süreçte ulusal değerleri çiğnenen Üniversite, YÖK  ile terbiye edilemez  “Akademisyenler Bildirisi” adındaki   bu metin  Üniversiteyi yaralayıcı niteliktedir.  Unutmayalım, Cumhuriyet’in değerleri  bölgenin itildiği etnik- mezhep çatışmalarına karşı güvencedir.  Türkiye  Cumhuriyeti’nin  bütünlüğüne ve  ulusun birlikte yaşama iradesine bağlı kalacağımızı, TC’nin kamu/özel  üniversitelerinde göre yapan Akademisyenler olarak kamuoyuna ilan ediyor,  Tüm akademisyenleri bu çıkmaz yoldan  biran önce çıkmaya  çağırıyoruz.

TÜMÖD (Tüm Öğretim Elemanları Derneği) adına Prof. Dr. Kürşat Yıldız
http://www.tumod.org.tr/

1 comment:

  1. it could be a brillent sociology info about the Turkish student. thanks for aware this kind of better article thanks for posting.


    Brand new student accommodation in Leicester | Luxury student accommodation and appartments in Leicester

    ReplyDelete