Society, Politics, and Economy in Modern Turkey: Sociology of Turkey - Maintained by Tugrul Keskin
We are at a point in our work when we can no longer ignore empires and the imperial context in our studies. (p. 5)
― Edward W. Said, Culture and Imperialism

Friday, September 9, 2016

CHP GEÇMİŞTE NASIL BAŞARDI, BUGÜN NEDEN BAŞARAMIYOR?

YUNUS EMRE

AL-JAZEERA - 9 EYLUL, 2016
 
CHP kurulalı tam 93 yıl oldu. Parti en son 1977 seçimlerinin galibiydi. Oysa 1960'larda bugün olduğu gibi %25'ler düzeyine sıkışan CHP 1977'de %42'ye ulaşmış, büyük bir dönüşüm gerçekleştirmiş ve altın yıllarını yaşamıştı. Peki CHP o başarıyı nasıl elde etti? Bugün neden yapamıyor? Bu döngüden nasıl çıkılır? CHP üzerine çalışmalarıyla tanınan siyaset bilimci Doç. Dr. Yunus Emre Al Jazeera için yazdı.  9 Eylül 2016, CHP'nin 93. kuruluş yıldönümü. Cumhuriyeti kuran, çok partili demokrasiye geçişi gerçekleştiren, Türkiye'de geniş kitleleri solla tanıştıran CHP 93 yaşında. Bu 93 yıl bir yandan devrimin, yeni insanın, yeni toplumun ve geleceğe dair umutların tarihiyken bir yandan da baskının, sömürünün, toplumsal kutuplaşmanın tarihi. Aslında CHP'nin tarihi, Türkiye'nin tarihi. Bu nedenle bugün için de önemli.  CHP tarihi üzerine tartışmalarda genellikle partinin kuruluş dönemi ya da onu izleyen tek partili evre gündeme getirilir. Oysa çok partili dönemde CHP'nin tarihi büyük bir değişimin tarihidir ve modern Türkiye'nin oluşumunda en az tek parti dönemi kadar önemlidir. Devleti kuran ve İnönü'nün deyimiyle “milletin ve devletin müşterek bir müessesi” olan bir partiden merkez sol bir partiye doğru büyük bir dönüşüm yaşamıştır CHP.  Bu dönüşümün en kritik evresi de 1960-1980 döneminde iki darbe arasında yaşanan değişimdir. Devleti kuran CHP nasıl birkaç on yılda düzen değiştirme iddiasında bir partiye dönüştü? 1960 - 1970'lerde CHP’de neler yaşandı da böyle bir değişim mümkün oldu?  Bu sorulara verilen yanıtlar aslında bir yandan günümüze de ışık tutuyor. 1960'larda bugün olduğu gibi %25'ler düzeyine sıkışan CHP'nin 1977'de %42'ye ulaşması ister istemez "bu başarı günümüzde neden tekrarlanamıyor" sorusunu bugüne taşıyor.

DEVAMINI OKUMAK ICIN.....

No comments:

Post a Comment