Society, Politics, and Economy in Modern Turkey: Sociology of Turkey - Maintained by Tugrul Keskin
We are at a point in our work when we can no longer ignore empires and the imperial context in our studies. (p. 5)
― Edward W. Said, Culture and Imperialism

Friday, September 9, 2016

Muhafazakâr Genç Kuşağın Instagram Profilleri

Mahremiyet, Moda ve Ahlakilik İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Hafsa Nur Aslanoğlu

ILEMBLOG - EYLUL 2016

Hafsa Nur Aslanoğlu, Marmara Üniversitesi SBE Felsefe ve Din Bilimleri ABD Yüksek Lisans Öğrencisi İLEM Blog, İLEM bünyesinde  ve çevresinde gerçekleşen konferans, sempozyum ve benzeri ilmi faaliyetler ile kültürel  etkinliklerin bir deneme, değerlendirme veya araştırma yazısı olarak yayınlanacağı mecra olarak faaliyet göstermektedir.

Gelişen teknoloji ile sosyal medya ağları ha - yatın vazgeçilmez parçaları haline getirilmiştir.  Swarm’da nerede olduğunu bildiren birey, Twit - ter’da 140 harf ile düşüncesini, gününü, hissini  özetlemekte, Instagram’da an’ını fotoğraflaya - rak kitleler ile paylaşabilmekte, Snap’te çekilen  5 saniyelik videolar ile günlük olağan hallerini  yayınlayabilmektedir.  Kimi  bireyler  edebiyat,  düşünce, siyaset üzerinden profilini şekillendi - rirken kimi bireyler yaşam şekliyle sosyal med - ya ağlarında yer edinmektedir. Her bireyin bir  şekilde dâhil olduğu bu sosyal ağlara muhafa - zakârların yoğun ilgisi dikkat çekmektedir. Müs - lüman anneler tarafından sokakta elinde bir  şey yiyerek gezmemesi tembihlenen çocuklar,  her gün bir cafe’de bildirim yapan muhafazakâr  gençlere dönüşmüştür.

DEVAMINI OKUMAK ICIN......

No comments:

Post a Comment