Society, Politics, and Economy in Modern Turkey: Sociology of Turkey - Maintained by Tugrul Keskin
We are at a point in our work when we can no longer ignore empires and the imperial context in our studies. (p. 5)
― Edward W. Said, Culture and Imperialism

Sunday, November 8, 2015

Devrimci Marksizm internet sitesi yayında, 24. sayı raflarda

GERCEK GAZETESI
KASIM 2015

Devrimci Marksizm bu sayısını 10 Ekim Ankara katliamında can veren yoldaşlarımıza adıyor. Derginin ilk yazısında Yayın Kurulu’nun imzasıyla yayınlanan “Aydınlara açık mektup” ile sol liberal aydınların “yetmez ama evet” tavırlarını eleştiriyor, AKP’ye verdikleri desteğin ardında yatan teorik ve politik hataları ortaya koyuyor.
Dergi, bu sayısının dosya konusunu 20. yüzyılın en önemli iki komünist önderinden biri olan Lev Davidoviç Trotskiy’e ayırarak, onun teorik ve politik mirasını ayrıntılı bir şekilde ele alıyor.
Sungur Savran, “Trotskiy’in Tarihteki Yeri” başlıklı yazısında Trotskiy’in Marksizme olan özgün katkılarını ele aldıktan sonra, önderi olduğu devrimci Marksist kanadın bürokrasi karşısında uğradığı yenilginin arkasında yatan nesnel ve öznel faktörlere ışık tutuyor.
Burak Gürel yazısında Trotskiy’in tarihsel materyalizme yaptığı en önemli katkılardan birisi olan eşitsiz ve bileşik gelişme yasasını ele alıyor.
Özgür Öztürk, “Trotskiy ve Sovyetler Birliği” başlıklı yazısında Trotskiy’in ilk işçi devletinin bürokratikleşmesine ilişkin analizine odaklanıyor ve geleceğin devrimlerinin sonunun Sovyetler Birliği’ne benzememesi için yapılması gerekenleri tartışıyor.
Dosyada son olarak Trotskiy’in ilk kez 1937’de yayımlanan “Ne işçi devleti ne burjuva devleti mi?” başlıklı yazısına yer veriliyor. Bu yazıda Trotskiy, SSCB’de işçi sınıfının üretim araçlarını burjuvazinin elinden almış olmasına rağmen üstyapıda nasıl bürokrasinin hâkimiyeti altına girdiğini ortaya koyuyor.
Devrimci Marksizmdergisi yeni sayısında üç kitap değerlendirmesine yer veriyor.
Burak Başaranlar, Nicos Poulantzas’ın ünlü Devlet, İktidar, Sosyalizm başlıklı kitabının ayrıntılı bir eleştirisini yapıyor. Ayşe Buğra ve Osman Savaşkan’ın Türkiye’de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası başlıklı kitabının güçlü ve zayıf yönleri Mustafa Kemal Coşkun tarafından ele alınıyor. Tuba Ataş, Türkiye edebiyatının incelenmesine özgün bir Marksist müdahalede bulunduğunu tespit ettiği Emekçileri Okumak: Edebiyatımızda Sınıf, Kültür ve İşçilerin Gündelik Hayatı başlıklı derleme kitabı okurlara tanıtıyor.

DEVAMINI OKUMAK ICIN......

No comments:

Post a Comment