Society, Politics, and Economy in Modern Turkey: Sociology of Turkey - Maintained by Tugrul Keskin
We are at a point in our work when we can no longer ignore empires and the imperial context in our studies. (p. 5)
― Edward W. Said, Culture and Imperialism

Sunday, November 8, 2015

Türkiye'de Sosyoloji: Olmayan Gelenek

Levent Ünsaldı

SOSYAL BILIMLER PLATFORMU
21 Eylul, 2015

Sosyolojinin Türkiye’deki serüveninin başlangıcı, disiplinin Kıta Avrupa’sındaki gelişimini bir ölçüde takip eder ve 19.yüzyıla kadar uzanır. Bu yüzyıl büyük kırılmaların, toplumsal ve siyasal dönüşümlerin yaşandığı bir çağdır. Osmanlı içinse 19.yüzyıl, dağılma, parçalanma, yok olma riskinin kendisini her geçen gün biraz daha hissettirdiği bir dönemdir. Batının kapitalist gelişimini ekseriyetle askeri, teknik ve fikri düzeylerde oldukça sınırlı bir çerçevede okuyan ve içerisinde bulunduğu durumu bir “nizam bozulması” olarak algılayan Osmanlı için mesele her şeyden önce idari bir sorundur. Dolayısıyla, nizamı yeniden tesis etmenin ve devleti sağlam temeller üzerine yeniden oturtmanın sihirli formülü Osmanlı idarecileri nazarında hiç de muğlâk değildir. Batıyla “aranın açılmasına” ve nizamın “bozulmasına” müteakip Devlet-i Aliyye’nin “zayıflamasının” tek müsebbibi, “yenilikleri” zamanında gerektiği gibi “takip edememiş” olmak olduğuna göre, çare de artık “gidip getirmekten” ibaret olacaktır; yani çarkı, tekniği, fikri, Batıyı Batı yapan değerleri ve hatta zihniyeti… “Tercüme Aydını”nın doğuşu, bugüne kadar hiç hız kaybetmeden gelecek olan “[fikri] mümessillik kurumunun” tesisi artık çok yakındır.

DEVAMINI OKUMAK ICIN.......

No comments:

Post a Comment