Society, Politics, and Economy in Modern Turkey: Sociology of Turkey - Maintained by Tugrul Keskin
We are at a point in our work when we can no longer ignore empires and the imperial context in our studies. (p. 5)
― Edward W. Said, Culture and Imperialism

Thursday, January 1, 2015

The Crossroad of the September 12 th in Turkey-US Relations: What Do American Documents Tell About the Coup?

Türkiye-ABD İlişkilerinin 12 Eylül Kavşağı: Amerikan Belgeleri Darbe Hakkında Ne Anlatıyor?

Mehmet Akif OKUR

Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt. 10, Sayı. 40, s. 67-93, 2014©

TURKCE OZET
Türk-Amerikan ilişkileri tarihinin, üzerindeki bilinmezlik perdesi kalk - mamış çok merak edilen problematiklerinden biri, 12 Eylül askeri dar - besiyle dönemin Amerikan yönetimi arasındaki bağlantıdır. Bu çalış - mada, gizlilik derecesine sahip iken daha sonra tasnif dışı bırakılmış Amerikan belgelerine odaklanılarak, şu sorulara cevap aranmaktadır: ABD, darbeyi biliyor muydu? Beyaz Saray, Türkiye’de askerlerin yöne - time el koymalarını nasıl yorumladı? Makalede, mevcut belgelerdeki bilgilerin, Washington’un darbeyi beklediğini, muhtemel aktörlerini ta - nıdığını, ancak çıkarları açısından darbenin gerçekleşmesini tehdit say - madığı için engelleme ihtiyacı duymadığını savunan tezleri desteklediği gösterilmektedir.

The Crossroad of the September 12 th in Turkey-US Relations: What Do American Documents Tell About the Coup?

Mehmet Akif OKUR

ABSTRACT
One of the most controversial issues, which still carry the veil of ob - scurity in Turkish-American relations, is the alleged ties between the September 12, 1980 coup d’etat in Turkey and the Carter administra - tion. In this work, answers to those questions are searched by focusing on declassified American documents: Had the US been aware of the coup d’etat before it occurred? How did the White House interpret the mili - tary takeover in Turkey? In the article, it is showed that White House documents of the time support the thesis that Washington was expecting the coup, and had trusted the actors of it. In addition, because the US had not seen any threat against its interests, it did not act to prevent the military takeover.

MAKALEYI OKUMAK ICIN......

No comments:

Post a Comment