Society, Politics, and Economy in Modern Turkey: Sociology of Turkey - Maintained by Tugrul Keskin
We are at a point in our work when we can no longer ignore empires and the imperial context in our studies. (p. 5)
― Edward W. Said, Culture and Imperialism

Friday, January 2, 2015

TÜRKİYE’DE KİMLİKLER, KÜRT SORUNU VE ÇÖZÜM SÜRECİ: KAMUOYUNDAKİ ALGILAR VE TUTUMLAR

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Hakan Yılmaz Boğaziçi
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Web: www.hakanyilmaz.info Email: yilmazh (at) boun.edu.tr Twitter: @yilmaz_hakan

Proje Desteği: Açık Toplum Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi
Kamuoyu Araştırması: Infakto Research
Workshop Danışmanlar: Doç. Dr. Emre Erdoğan, Güçlü Atılgan
Araştırma Asistanları: Mert Koçak, Merve İnce
Kamuoyu Araştırması Tarihi: Nisan - Temmuz 2014

Araştırmanın veri toplama aşaması Nisan - Temmuz 2014 döneminde, seçili illerin kentsel ve kırsal yerleşim birimlerinde gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada Türkiye 18 yaş ve üstü nüfusunu temsil eden 2300 kişilik bir örneklem kullanıl mıştır (1500 ulusal + 400 1976 - 1995 doğumlu genç + 400 Kürtçe bilen)
Kürtçe bilenlerin daha ayrıntılı analizini yapabilmek için, örneklemde Kürtçe bilenlerin ağırlığı normal temsili sayıya ek olarak 400 kişi artırılmıştır.
Tüm görüşmeler hanelerde yü z yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

ARASTIRMAYI INDIRMEK ICIN....

No comments:

Post a Comment